Service menu right

Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner

Bent u woningeigenaar en heeft u vanaf 15 augustus voor uw woning minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen uitgevoerd? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

U komt in aanmerking voor deze subsidie als de woning uw eigendom én hoofdverblijf is, of als deze uw hoofdverblijf wordt na renovatie. Bekijk ook de overige voorwaarden die voor deze subsidie gelden.

De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat u subsidie kunt aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd. U kunt uw aanvraag indienen vanaf 2 september 2019.

Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) dan met isolatie wordt uitgebreid.

Korte introductiefilm over de SEEH eigenaar én bewoner

 • Uitgeschreven tekst

  Ben je huiseigenaar?

  Vanaf 15 augustus 2019 kan je in aanmerking komen voor de nieuwe regeling
  Subsidie energiebesparing eigen huis.

  Na het uitvoeren van minimaal 2 isolatiemaatregelen,
  zoals muur, vloer, bodem, glas of dakisolatie
  kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie.

  Investeer in isolerende maatregelen en draag bij aan een beter milieu,
  een lagere energierekening en een comfortabelere woning
  En vaak word je huis nog meer waard ook.

Subsidie voor maatwerkadviesrapport

Wilt u weten welke energiebesparende isolatiemaatregelen voor uw woning het beste resultaat en rendement geven? Vraag dan eerst een maatwerkadviesrapport aan. Ook hiervoor kunt u subsidie krijgen. Die vraagt u aan nadat u de rekening voor het rapport heeft betaald én nadat u minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen heeft laten uitvoeren.

Lees meer over het maatwerkadviesrapport eigenaar én bewoner en de bijbehorende subsidie. 

Budget SEEH eigenaar én bewoner

Voor de SEEH voor eigenaar én bewoner is het totaalbudget € 84 miljoen.

Bereken uw subsidie

U kunt uw subsidie vooraf inschatten. Dit doet u met de rekentool. Sla deze eerst op op uw computer. De rekentool werkt niet op een IOS-platform (Apple).

De subsidie voor energiebesparende maatregelen bedraagt maximaal € 10.000 per woning. Voert u het zeer energiezuinig pakket uit, dan bedraagt de subsidie maximaal € 15.000 (inclusief een bonusbedrag).

Aanvragen subsidie

Vanaf 2 september 2019 is het mogelijk om de subsidie aan te vragen. Gebruikt u hiervoor de aanvraagbutton op deze pagina. Bekijk voor het indienen van uw aanvraag eerst het stappenplan Aanvraagproces SEEH eigenaar én bewoner en check de voorwaarden.

Houd tijdens de aanvraag uw DigiD-inloggegevens bij de hand. Tussentijds opslaan van uw aanvraag is mogelijk. Onder het tabblad Mijn overzicht vindt u uw opgeslagen aanvraag terug.

Bij de aanvraag vragen wij naar uw woningtype. Deze woningtypen staan beschreven op de pagina Woningtypen eigenaar én bewoner.

Let op: De subsidie voor het maatwerkadviesrapport is niet los aan te vragen. Deze subsidie vraagt u altijd samen met de subsidie voor energiebesparende maatregelen aan.

Iemand anders machtigen

Wilt u iemand machtigen om de subsidieaanvraag te doen? Gebruik hiervoor dan het formulier Machtiging intermediair subsidies. Het is niet nodig dat u dit formulier meestuurt met de aanvraag. De machtiging kunnen wij eventueel wel opvragen. RVO.nl keert de subsidie altijd uit aan de eigenaar én bewoner. De subsidie wordt nooit aan de gemachtigde uitgekeurd.

Bent u als uitvoerend bedrijf (bouwbedrijf) gemachtigd door een woningeigenaar? Log dan in met uw KVK-nummer via eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag dit dan eerst aan. Houd rekening met een levertijd van minimaal enkele dagen. eHerkenning heeft verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor deze regeling is niveau 1 vereist.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail. U vindt de bevestiging ook terug als u weer inlogt bij het eLoket. Kijk dan onder Berichten.

Als wij uw aanvraag goedkeuren, krijgt u een beslissing per post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag. Wij kunnen controleren of de uitgevoerde maatregelen aan de kwaliteitseisen voldoen.

Als uw situatie wijzigt

Heeft u een aanvraag gedaan en wijzigen uw gegevens? Geef dit dan zo snel mogelijk per mail aan ons door.

Handhaving

RVO.nl bewaakt de rechtmatige verstrekking van de subsidie en wij kunnen de uitvoering van de maatregelen op uw locatie controleren. Wanneer wij vermoeden dat er fraude is gepleegd, doen wij aangifte van oplichting en/of valsheid in geschrifte bij het Openbaar Ministerie. Ook zullen wij de subsidie meteen terugvorderen als deze onterecht is ontvangen.

Bewaar al uw documenten over de SEEH zorgvuldig (inclusief die over het maatwerkadvies). U bent verplicht deze administratie 5 jaar te bewaren. Tijdens deze 5 jaar kunnen onze inspecteurs uw woning controleren.