Service menu right

Aanvullende energiebesparende maatregelen SEEH eigenaar én bewoner

Bent u eigenaar én bewoner van uw woning? Dan kunt u gebruikmaken van de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH). U kunt subsidie krijgen als u 2 of meer energiebesparende (isolatie)maatregelen heeft laten uitvoeren. Daarnaast kunt u subsidie aanvragen voor één of meer aanvullende maatregelen. Hieronder leest u welke maatregelen dat zijn.

Isolerende deuren

U vervangt de voor- en achterdeur in de bestaande thermische schil door een isolerende deur. De maximale U-waarde van de deur is 1,5. Het subsidiebedrag hiervoor bedraagt € 80 per m2.

Energiezuinig ventilatiesysteem

U legt voor het eerst een energiezuinig ventilatiesysteem aan. Voor de subsidie komen 2 ventilatiesystemen in aanmerking:

Energiezuinige systemenWtw-rendementSubsidiebedrag
CO2-gestuurd ventilatiesysteemn.v.t.20% van de kosten met een maximum van € 800
Balansventilatiesysteem met warmteterugwinning (wtw)90%20% van de kosten met een maximum van € 800

Waterzijdig inregelen verwarmingssysteem

Als uw verwarmingssysteem niet optimaal is afgesteld op uw woonsituatie, behaalt u minder rendement. Door het systeem waterzijdig in te regelen zorgt de monteur ervoor dat het warme water op een goede manier over uw verwarmingssysteem wordt verdeeld. Het subsidiebedrag hiervoor bedraagt € 60.

Energiedisplay of slimme thermostaat

Meer inzicht in uw energieverbruik zorgt dat u zuinige keuzes kunt maken. Om dit inzicht te krijgen kunt u kiezen voor: 

  • een energiedisplay die verbonden is met een slimme meter. Hiermee krijgt u inzicht in het gehele actuele energieverbruik in uw woning;
  • een thermostaat die het energieverbruik binnen uw woning afstemt op uw leefgedrag en die via een energiemanagementsysteem inzicht geeft in het gehele actuele energieverbruik in uw woning;
  • een thermostaat waarmee u de temperatuur van de afzonderlijke ruimtes in uw woning kunt regelen.

Het subsidiebedrag voor deze maatregel bedraagt € 100. Lees meer over de voorwaarden en producten die in aanmerking komen.

Schat van te voren uw subsidie in met deze speciale rekentool.