Service menu right

Zeer energiezuinig pakket SEEH eigenaar én bewoner

Bent u eigenaar én bewoner van een woning en wilt u een maximum aan energiebesparende isolatiemaatregelen nemen? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een zeer energiezuinig pakket (ZEP). Dit is een samenhangend pakket aan energiebesparende maatregelen. Deze subsidie valt onder de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH).

U voert het zeer energiezuinig pakket uit in uw gehele woning. De maatregelen stellen hoge eisen aan onder andere de isolatiewaarden en passen goed bij het Nul op de Meter-concept voor woningen.

Bonusbedrag

Voldoen de uitgevoerde maatregelen aan de voorwaarden? Dan ontvangt u een bonusbedrag van € 4000 bovenop de subsidie voor de losse maatregelen. De subsidie voor het zeer energiezuinig pakket bedraagt maximaal € 15.000 inclusief het bonusbedrag.

Maatregelen en isolatiewaarden

Kiest u voor het zeer energiezuinig pakket, dan neemt u de volgende maatregelen:

  • isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren
  • een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning

De maatregelen moeten voldoen aan de isolatiewaarden in onderstaande tabel.

Isolatiewaarden maatregelen

MaatregelIsolatiewaarden
Dakisolatieminimale Rc-waarde 6,5 [m2K/W]
Gevelisolatieminimale Rc-waarde 5,0 [m2K/W]
Vloerisolatieminimale Rc-waarde 4,0 [m2K/W]
Glasmaximale U-waarde 0,7 [W/m2K]
Isolerende kozijnenmaximale U-waarde 1,5 [W/m2K]
Isolerende deuren in de gevelmaximale U-waarde 1,5 [W/m2K]

Kierdichtheid

Nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd, laat u met een kierdichtheidstest controleren of uw huis helemaal volgens de voorwaarden is geïsoleerd. De luchtdichtheid mag ten hoogste een Qv_10; kar-waarde hebben van 0,4 l/sm2.

Meer weten?

Overweegt u het zeer energiezuinig pakket uit te voeren en heeft u daar vragen over? Stuur dan een mail naar RVO.nl onder vermelding van ZEP. Wij nemen dan contact met u op.

Schat van te voren uw subsidie in met deze speciale rekentool.