Service menu right

Veelgestelde vragen SEEH eigenaar én bewoner

Wilt u energiebesparende maatregelen nemen voor uw woning? Dan kunt u gebruikmaken van de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH). Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen over de SEEH voor eigenaar én bewoner.

Veelgestelde vragen

Ik wil een maatwerkadviesrapport voor mijn woning laten opstellen, voordat ik ga investeren in energiebesparende maatregelen. Welke partijen/adviseurs komen hiervoor in aanmerking?

Hiervoor komen uitsluitend adviseurs in aanmerking die voldoen aan de vakbekwaamheidseisen van EPA-adviseur conform bijlage 2 van BRL 9500, deel 2. Zie hiervoor de informatie op de website van Qbis.

Wat moet ik meesturen met de subsidieaanvraag?

Bij het subsidieaanvraagformulier in het eLoket moet u uitvoerdersformulieren voegen. Hierop staat vermeld wie de uitvoerder (bouwbedrijf) is geweest, welke maatregel(en) deze heeft uitgevoerd en om welke oppervlakte(n) het ging. Ook moet iedere uitvoerder (bouwbedrijf) een bewijs leveren dat de maatregelen zijn uitgevoerd en dat deze voldoen aan de minimale isolatiewaarde(n). Dit bewijs bestaat uit foto’s van iedere uitgevoerde maatregel en uit facturen met betaalbewijzen. Bij voorkeur staat op de facturen vermeld: het gebruikte type isolatiemateriaal, de Rd-waarden en de oppervlakten.

Hoe lang duurt het voordat ik antwoord krijg op mijn subsidieaanvraag?

De minister heeft 13 weken de tijd om het proces van 'Aanvragen' tot en met ‘Vaststellen’ te doorlopen. Bij vragen benaderen wij u voor aanvullende gegevens.

De subsidie kan pas worden aangevraagd na de uitvoering van 2 energiebesparende maatregelen: hoe weet ik zeker dat er op dat moment nog budget beschikbaar is?

Bekijk op de webpagina SEEH voor eigenaar én bewoner de actuele stand van zaken van het beschikbare subsidiebudget. Dan weet u of er nog budget beschikbaar is. Voor isolatiemaatregelen is er ook na 2020 nog subsidie beschikbaar, want dan wordt de ISDE-regeling uitgebreid met isolatie.

Wanneer mag ik starten met het uitvoeren van de isolerende maatregelen?

U kunt alleen subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen die zijn uitgevoerd ná de openstelling van de subsidieregeling op 15 augustus 2019. Zodra de regeling is opengesteld, kunt u dus starten met de werkzaamheden. Wij betalen de subsidie uit nadat de maatregelen zijn uitgevoerd.

Ik heb een school (of kantoor) aangekocht en wil die gaan verbouwen tot een woning die mijn hoofdverblijf wordt, inclusief isolerende maatregelen. Past dit binnen de subsidieregeling?

De transformatie van gebouwen naar woningen valt niet onder deze subsidieregeling. Uitsluitend bestaande woningen komen in aanmerking voor de subsidie. Is alleen de bestemming van het gebouw gewijzigd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), dan is dat onvoldoende.

Ik wil mijn woning uitbreiden met een nieuwe opbouw of uitbouw. Krijg ik daar ook subsidie voor?

Nee, de subsidie is bedoeld voor energiebesparende maatregelen binnen de bestaande thermische schil. Een uitbreiding (aanbouw, bijbouw) van een woning of een plaatsing van een nieuwe dakkapel komt niet in aanmerking voor deze subsidie.

Ik wil een schuifpui plaatsen in de gevel, waardoor het bestaande glasoppervlak wordt uitgebreid. Komt deze uitbreiding ook in aanmerking voor subsidie?

Nee, de subsidieregeling betreft het vervangen van glas in de bestaande thermische schil. Uitsluitend het al aanwezige glasoppervlak van vóór de renovatie komt in aanmerking voor de subsidie, niet de uitbreiding hiervan.

Krijg ik ook subsidie voor het isoleren van mijn in- of uitpandige garage of bijgebouw?

Alleen een inpandige (verwarmde) garage die een woonbestemming krijgt, komt in aanmerking voor deze subsidie. Het isoleren van uitpandige garages of andere bijgebouwen komt hiervoor niet in aanmerking.

Ik wil zelf het isolatiemateriaal inkopen, kan dat?

Dit heeft niet onze voorkeur, maar het kan wel. Belangrijk is dat het materiaal de juiste isolatiewaarde heeft. Het aanbrengen moet wel door een bouwbedrijf gebeuren dat is ingeschreven bij de KVK. Wij controleren hierop. Het bouwbedrijf moet vervolgens bevestigen dat het geplaatste materiaal aan de subsidie-eisen voldoet.

Waarom zit spouwmuurisolatie niet in het zeer energiezuinig pakket?

Met uitsluitend spouwmuurisolatie wordt nooit voldaan aan de gewenste isolatiekwaliteit. Spouwmuurisolatie in combinatie met gevelisolatie kan wel de gewenste isolatiekwaliteit halen (Rc groter of gelijk aan 5 m2K/W).

Krijg ik ook subsidie als een buitenlands bouwbedrijf de energiebesparende maatregelen uitvoert?

Ja, u kunt dan ook subsidie krijgen, maar alleen als het buitenlandse bouwbedrijf staat ingeschreven in het handelsregister van een lidstaat van de Europese Unie, in de sectie bouwnijverheid.