Service menu right

Energieadvies met procesbegeleiding SEEH VvE

Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen het meest geschikt zijn voor uw gebouw(en)? En wilt u begeleiding bij het proces om deze maatregelen op te nemen in de besluiten van uw Vereniging van Eigenaren (VvE)? Via de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH) kunt u subsidie krijgen voor energieadvies met procesbegeleiding.

Advies met investeringsbesluit

Voor een VvE is het proces om energiebesparende maatregelen te nemen niet eenvoudig. Als u dit wilt, kunt u hiervoor een energieadvies aanvragen in combinatie met externe procesbegeleiding. Deze begeleiding bestaat uit het ondersteunen van het besluitvormingsproces binnen de VvE aan de hand van het energieadvies. De SEEH biedt hier subsidie voor.

U kunt deze subsidie alleen aanvragen als de vereniging op basis van het energieadvies besluit om:

  • minimaal 2 energiebesparende maatregelen te nemen;
  • deze maatregelen binnen 5 jaar te laten uitvoeren.

Daarbij kunt u kiezen uit een lijst met mogelijke maatregelen. Die vindt u op de pagina met de voorwaarden voor deze subsidie.

U vraagt de subsidie aan nadat u de procesbegeleiding heeft gehad. Wanneer de vereniging besluit om geen energiebesparende maatregelen te nemen, kunt u nog wel subsidie aanvragen voor alleen het energieadvies.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag voor het energieadvies met procesbegeleiding is 75% van de factuur (inclusief btw), maar niet meer dan het maximale subsidiebedrag.

Subsidiebedrag energieadvies en procesbegeleiding

Aantal koopwoningen binnen verenigingMaximale subsidiebedragen
1 of 2 woningen€ 500
3 of 4 woningen€ 1.000
Bij meer dan 4 woningen€ 1.000 + € 100 per extra woning met een maximum van € 3.600