Service menu right

Zeer energiezuinig pakket SEEH VvE

Wilt u met uw Vereniging van Eigenaren (VvE) het maximum aan energiebesparende maatregelen nemen in uw gebouw(en)? Dan kunt u subsidie aanvragen voor een zeer energiezuinig pakket (ZEP). Dit is een samenhangend pakket aan energiebesparende maatregelen. Deze subsidie valt onder de Subsidieregeling energiebesparing eigen huis (SEEH).

U voert het zeer energiezuinig pakket uit in uw hele gebouw. Het pakket stelt hoge eisen aan onder ander de isolatiewaarden en past goed bij het Nul op de meter-concept voor woningen en gebouwen. De vereniging moet de maatregelen binnen 24 maanden uitvoeren.

Bonussubsidie

Voldoet de uitvoering van de maatregelen aan de kwaliteitseisen en de subsidievoorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor extra subsidie van € 4.000 per woning.

Kwaliteitseisen

Kiest u voor het zeer energiezuinig pakket, dan neemt u de volgende maatregelen:

  • isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren
  • een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning.

Alle maatregelen moeten voldoen aan de isolatiewaarden in onderstaande tabel:

Isolatiewaarden per maatregel

MaatregelIsolatiewaarden
Dakisolatieminimale Rc-waarde 6,5 [m2K/W]
Gevelisolatieminimale Rc-waarde 5,0 [m2K/W]
Vloerisolatieminimale Rc-waarde 4,0 [m2K/W]
Triple glasmaximale U-waarde 0,7 [W/m2K]
Isolerende kozijnenmaximale U-waarde 1,5 [W/m2K]
Isolerende deuren in de gevelmaximale U-waarde 1,5 [W/m2K]

Kierdichtheid

Nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd, laat u met een kierdichtheidstest controleren of het gebouw voldoet aan de vereiste kierdichtheid. Deze kierdichtheid mag ten hoogste een Qv_10; kar-waarde hebben van 0,4 l/sm2.