Aanvraaginformatie Service design-voucher

Aanvragen is niet meer mogelijk. Lees hier meer over de aanvraagprocedure van een Service design-voucher voor zowel ondernemer als kennisinstelling of adviesbureau.

Wanneer kan ik de Service design-voucher aanvragen?

Van 1 tot en met 15 maart 2017 kon u uw aanvraag indienen.

Anders dan bij een 'First Come First Served' openstelling maakte het voor de SDV niet uit op welke dag tijdens de openstellingsperiode u een aanvraag indiende. Bij te veel aanmeldingen bepaalt een loting welke mkb-ondernemers vouchers ontvangen, uitgaande van de maximumwaarde per voucher.
De kennisinstelling of het adviesbureau kan de voucher verzilveren binnen 5 maanden na afgifte door RVO.nl. Er is maximaal € 240.000 beschikbaar aan designvouchers.

Wat moet ik als ondernemer doen?

  • Invullen van een elektronisch enquêteformulier (nul-meting) t.b.v. monitoring en evaluatie van dit nieuwe instrument (NB: dit is verplicht en kan al voor het invullen van de feitelijke aanvraag plaatsvinden). De enquête helpt u nu al om uw kennisvraag te formuleren. Met de enquête vergelijkt u uw onderneming daarnaast anoniem met andere bedrijven via de zelfscan, ook als u eventueel besluit niet deel te nemen.
  • Invullen van het elektronische aanvraagformulier met vermelding van de kennisvraag en de kennisinstelling/het adviesbureau die deze vraag gaat beantwoorden. Dit formulier is vanaf 22 februari 2017 beschikbaar op het eLoket van RVO.nl.
  • Om in te loggen heeft u een eHerkenningsmiddel (niveau 1) nodig. Deze kunt u aanvragen via één van de aanbieders (houdt u rekening met een aantal dagen verwerkingstijd).
  • Samen met het aanvraagformulier moet u een standaardverklaring (de-minimis) overleggen waarin staat aangegeven dat de aanvrager over een periode van 3 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan de-minimissteun heeft ontvangen.

Wat moet ik als kennisinstelling/adviesbureau doen?

  • De ondernemer helpen bij het (kort) formuleren van zijn vraag voor het service-design traject;
  • Na toekenning van de voucher aan een ondernemer: opstellen van een offerte/opdrachtbevestiging waarin staat aangegeven hoe en met welke methoden en inzet de kennisinstelling/het adviesbureau de ondernemer ondersteunt bij het service-design project;
  • Binnen een maand na afronding van het service design project: opstellen en opsturen van een kort activiteitenverslag (inclusief een generieke aanduiding van de uitkomsten) aan RVO.nl;
  • Na afloop van het service design project (en uiterlijk 5 maanden nadat de voucher is verstrekt aan de mkb-ondernemer): indienen van subsidieaanvraag voor verzilvering van de voucher(s). Gebruik hiervoor het verzilveringsformulier dat u vindt op mijn.rvo.nl (tabblad Verzilveren).

Service menu right