Waar kunt u terecht?

Met de Service Design Voucher van het ministerie van Economische Zaken kan de Nederlandse mkb-maakindustrie bij een kennisinstelling of creatief adviesbureau advies inwinnen voor een innovatief, dienstverlenend businessmodel.

Het staat u vrij een adviesbureau naar keuze aan te dragen voor een creatief advies. Het is verstandig om u al vóór de aanvraag van de voucher te oriënteren op mogelijke adviesbureaus of kennisinstellingen.

Hoe vindt u een creatief adviesbureau of kennisinstelling?

U kunt zelf een adviesbureau zoeken of uw netwerk raadplegen. Onderstaande organisaties kunnen u ook helpen:

BNO

De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO) heeft een aantal tips opgesteld rondom het vinden van een passende kennisaanbieder. Tevens bevat de website een overzicht van alle ontwerpbureaus die zijn aangesloten bij de vereniging.

CLICKNL

Op de website van netwerkorganisatie CLICKNL | DESIGN staat informatie over service design, kennisinstellingen en designprofessionals.

CRISP

CRISP is een netwerk waarin de overheid, de creatieve industrie en kennisinstellingen in praktijkgericht onderzoek samen kennis ontwikkelen op het gebied van service design. De website bevat tientallen onderzoeken en voorbeeldprojecten rondom product-service-systemen.

Holland High Tech

High Tech NL is de branchevereniging van en voor innovatieve Nederlandse hightechbedrijven en -kennisinstellingen. De website bevat een overzicht van kleine en grote kennisaanbieders die zich hebben aangesloten bij de vereniging.

Smart Industry  

Het landelijk initiatief Smart Industry heeft als doel om de Nederlandse industrie competitiever te maken door ICT-mogelijkheden sneller en beter te benutten. Op de website staan service design gerelateerde publicaties, initiatieven en praktijkvoorbeelden.

Service Design Network Netherlands 

Stichting Service Design Network Netherlands (SDN) is een onafhankelijk platform voor iedereen die geïnteresseerd is in servicedesign.

Kennisinstellingen

TU Delft - email: collaboration-io@tudelft.nl
Hogeschool Utrecht
Universiteit Maastricht

Service menu right