Smart Mix

Meer artikelen
Smart Mix

Met Smart Mix investeren de ministeries van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in excellent onderzoek voor economische, sociaal-maatschappelijke en culturele innovatie, waarmee Nederland (inter)nationaal kan uitblinken.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert Smart Mix uit in opdracht van de ministeries.

Smart Mix-programma

In het Smart Mix-programma werken bedrijven en/of maatschappelijke organisaties samen met kennisinstellingen aan zeer uiteenlopende onderwerpen. Zij doen dat op basis van vragen uit de maatschappij. Het programma richt zich daarbij op waardecreatie en op focus en massa in excellent wetenschappelijk onderzoek. De hele kennisketen wordt benut, van fundamenteel en toegepast onderzoek tot en met preconcurrentiële ontwikkeling.

De Smart Mix-projecten hebben inhoudelijke meerwaarde boven (lopend) individueel onderzoek. De projecten krijgen een financiële ondersteuning van enkele miljoenen per jaar en lopen gedurende 4 tot 8 jaar.

Voor wie

De regeling is bestemd voor consortia van onderzoekers en kennisgebruikers: wetenschappelijke instellingen, hbo-instellingen, R&D-afdelingen van grote en kleine bedrijven, mkb, culturele, sociale en maatschappelijke organisaties.

Indieningstermijn

U kunt geen projecten meer indienen voor de regeling Smart Mix. De regeling is gesloten.

Voortgang

Is subsidie toegekend, dan dient u regelmatig rapportages in. Is het project afgelopen dan kunt u vaststelling aanvragen.

Service menu right