Voorwaarden deelnemers individuele coaching (SIB)

Om deel te nemen aan het individuele-coachingstraject van Starters International Business, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

  • U bent mkb-ondernemer. Met de mkb-toets kunt u nagaan of uw organisatie geldt als een mkb-onderneming.
  • In het afgelopen jaar bedroeg de export niet meer dan 25 procent van de totale omzet van uw onderneming; of uw onderneming staat niet langer dan drie jaar ingeschreven  bij de Kamer van Koophandel.
  • In totaal mag uw onderneming, of de groep waartoe uw onderneming behoort, in het huidige en de 2 voorgaande belastingjaren maximaal € 200.000 aan de-minimissteun ontvangen.

Voor verschillende sectoren gelden extra voorwaarden:

  • Voor de sector wegvervoer geldt een plafond van € 100.000.
  • Voor de visserijsector geldt een plafond van € 30.000.
  • Voor de landbouwproductiesector geldt een plafond van € 15.000.

Service menu right