Stimulering Duurzame Energieproductie

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon. De SDE+ categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Openstellingsrondes

De SDE+ 2018 heeft twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. De SDE+ voorjaarsronde 2018 is geopend van 13 maart tot en met 5 april. Uw aanvraag klaarzetten en indienen kan via mijn.rvo.nl.
 
In juni 2018 zal de minister het budget en de voorwaarden voor de openstelling van de najaarsronde bekend maken.

Budget

Het budget voor de SDE+ voorjaar 2018 is € 6 miljard.

Uw project beheren

Voert u al een project uit onder de SDE+? Ga dan naar mijnrvo.nl voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling. Wilt u alvast wat uitleg over de beheerfase, leest u dan nog eens het Stappenplan door.
 

Milieusteunkader (MSK)

In het Europese Milieusteunkader (MSK) is bepaald hoeveel financiële steun aan projecten op het gebied van milieubescherming is toegestaan. RVO.nl bepaalt met behulp van de zogenaamde MSK-cumulatietoets (MSK-toets) de steun aan uw project. Zo wordt voorkomen dat u meer steun ontvangt dan het MSK toestaat. De MSK-toets geldt niet voor particulieren.

Informatie over de MSK procedure, rekenmodellen en een Model accountantsverklaring SDE staat op mijnrvo.nl onder de tab Milieusteunkader (MSK).

Wet- en regelgeving

De informatie op de SDE webpagina's is een samenvatting van de officiële regelingen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat publiceert de SDE Ministeriële regelingen in de Staatscourant. Deze publicaties in de Staatscourant zijn het uitgangspunt bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Wij houden voor u het overzicht met alle links naar de gepubliceerde regelingen.

> Wet- en regelgeving Stimulering Duurzame Energieproductie

Meer weten?

Wie kregen eerder subsidie van de SDE+? Lees een selectie van praktijkverhalen van ondernemers en instellingen die gebruik maakten van de SDE+. Heeft u nog vragen over de SDE+, bekijk eerst onze antwoorden op de veelgestelde vragen per categorie of algemene vragen.

Service menu right