Stappenplan Stimulering Duurzame Energieproductie

Wilt u duurzame energie gaan produceren? Doorloop de 9 stappen van subsidieaanvraag tot uitvoering van uw project. Voor de Engelse versie gaat u naar step-by-step plan SDE+.

> Lees de proclaimer van RVO.nl

Stap 1 - Vraag uw identificatiemiddel aan

U heeft een identificatiemiddel nodig om SDE+ subsidie aan te vragen:

Stap 2 - Maak uw aanvraag aan

 • Log in op het eLoket via de knop Aanvragen op mijn.rvo.nl (kijk onder Direct Regelen).
 • Kies uw aanvraagcategorie op het tabblad 'Thema selecteren'.
 • Kies het juiste formulier door een aantal vragen te beantwoorden.
 • Plaats alle gegevens van uw installatie in het formulier.
 • Houd in uw projectplanning rekening met de benodigde acties om daadwerkelijk subsidie te ontvangen.
 • U kunt uw aanvraag in het eLoket in concept aanmaken en tussentijds opslaan.

Tip: Neem vóór het indienen van uw SDE-subsidieaanvraag contact op met de regionale netbeheerder om de mogelijkheid voor een aansluiting te bespreken als onderdeel van uw projectplan.

Stap 3 - Dien uw aanvraag in

 • U kunt uw aanvraag indienen als de SDE+ regeling open is. De openstellingsronde heeft meerdere fases. Let op in welke fase u indient. Aanvragen ontvangen om 17.00 uur of later, tellen de volgende werkdag mee. Een dag loopt dus van 17.00 uur tot 17.00 uur de volgende werkdag. Dit geldt ook bij de start van een nieuwe fase. Binnen een werkdag maakt het tijdstip van ontvangst van de subsidieaanvraag niet uit.
 • Vul alle vragen naar waarheid in.
 • Voeg alle verplichte vergunningen en bijlagen bij, zie ook Veelgestelde vragen Stimulering Duurzame Energieproductie Algemeen
 • Controleer uw aanvraag nauwkeurig.
 • Verzend uw online-aanvraag.
 • Direct na verzending ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail met een dossiernummer.
 • Uw aanvraag is opgeslagen in 'Mijn Overzicht'.

Stap 4 - RVO.nl behandelt uw aanvraag

 • Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst.
 • Aanvragen ontvangen om 17.00 uur of later, tellen de volgende werkdag mee. Binnen een werkdag maakt het tijdstip van ontvangst van de subsidieaanvraag niet uit.
 • Op de sluitingsdag van de openstellingsronde is 17.00 uur de eindtijd van ontvangst.
 • Ontvangen wij op een dag meer aanvragen dan het nog beschikbare budget? Dan rangschikken we deze op volgorde van aanvraagbedragen. Bij de categorieën hernieuwbaar gas delen we het aanvraagbedrag door een correctiefactor van 0,706. We ronden het bedrag af op 3 decimalen.
 • Valt de budgetgrens tussen aanvragen met een gelijk bedrag? Dan loten we tussen deze aanvragen.
Hoe beoordelen wij uw aanvraag?
 • Volledigheidstoets: Wij behandelen uw subsidieaanvraag alleen als die volledig is. De volledigheidsdatum bepaalt de rangschikking van uw aanvraag.
 • Inhoudelijke toets: Wij controleren of uw subsidieaanvraag voldoet aan de subsidievoorwaarden aan de hand van de technische en financiële gegevens.
 • Als wij vragen hebben, benaderen wij u voor aanvullende/ontbrekende gegevens.

Stap 5 - U ontvangt een beschikking

 • Als uw aanvraag is beoordeeld ontvangt u een beschikking. De subsidie die RVO.nl u toekent in de beschikking, is een maximumbedrag over de gehele looptijd van de subsidie. Hierbij gaat RVO.nl uit van de basisenergieprijs. De basisenergieprijs is de ondergrens voor het correctiebedrag.
 • De uiteindelijke hoogte van de subsidie berekenen we per jaar op basis van de hoeveelheid geproduceerde energie en de hoogte van het correctiebedrag.  
 • Volgens het Besluit SDE heeft de minister 13 weken de tijd om het proces van 'Aanvragen' tot en met 'Beschikking' te doorlopen. Verlenging van deze periode kan eenmaal met ten hoogste 13 weken.

Stap 6 - Realiseer uw project

 • Neem contact op met de regionale netbeheerder.
  Alvorens u de productie-installatie gaat realiseren, neemt u contact op met uw regionale netbeheerder om kosten en planning van uw netaansluiting na te gaan.
  U moet binnen 18 maanden na uw subsidiebeschikking RVO.nl afschriften sturen van uw opdrachtverstrekkingen. Hierop staan de onderdelen voor de productie-installatie beschreven en de opdrachten voor de bouw van de productie-installatie.
 • Realiseer het project en neem de productie-installatie in gebruik binnen de wettelijk vastgestelde termijnen. De termijnen voor realisatie en ingebruikname staan in uw beschikking.

Stap 7 - U vraagt uw EAN-code aan

 • Na realisatie van uw project vraagt u bij uw netbeheerder uw EAN-code op van uw duurzame productie-installatie. Bij meerdere productie-installaties ontvangt u meerdere EAN-codes.
 • Heeft u de EAN-code(s) ontvangen en de productie-installatie gerealiseerd? Meld u dan aan bij een certificerende instantie zoals CertiQ (voor hernieuwbare elektriciteit en warmte) of VertoGas (voor hernieuwbaar gas).
 • De netbeheerder of in geval van warmte het meetbedrijf moet u vervolgens vaststellen als producent van duurzame energie.
 • Lees meer informatie op Certiq.nl/kies-uw-energiebron of op Vertogas.nl.

Stap 8 - U ontvangt de SDE+ subsidie

 • De aanvraag van het voorschot is op basis van verwachte productie.
 • Hiervan ontvangt u 80% als voorschot in maandelijkse termijnen.
 • Elk jaar stellen wij het voorschotbedrag vast.
 • Uitbetaling van de subsidievoorschotten vindt plaats als uw installatie definitief is ingeschreven bij CertiQ/Vertogas. Zij geven ons de meetgegevens door.
 • Achteraf passen we jaarlijks een correctie toe aan de hand van het vastgestelde definitieve correctiebedrag en de productiegegevens van het afgelopen kalenderjaar. Dit noemen wij bijstellen van uw subsidie (pdf).
 • U ontvangt automatisch een eindafrekening, gebaseerd op de productiegegevens die CertiQ of Vertogas bij ons aanleveren.

Stap 9 - RVO.nl stelt uw subsidie vast

 • Dien een vaststellingsverzoek in na afloop van uw subsidieperiode (na 5, 8, 12 of 15 jaar).
 • Aan de hand daarvan stellen wij uw subsidie definitief vast.
 • Te weinig ontvangen subsidie betalen wij na. Te veel ontvangen subsidie vorderen we terug.

Service menu right