Geothermie SDE+

U wilt subsidie aanvragen voor een Geothermie project? Dan leest u op deze pagina, of uw project in aanmerking komt voor SDE+.
 
Geothermie, ook wel aardwarmte komt in aanmerking voor SDE+ in de categorieën:
  • Geothermie warmte met een diepte van minimaal 500 meter
  • Geothermie warmte met een diepte van minimaal 3.500 meter
  • Geothermie warmte met een diepte van minimaal 500 meter, waarbij voor één of beide putten van het doublet gebruik wordt gemaakt van bestaande olie- of gasputten
  • Geothermie warmte, waarbij uitbreiding van een productie-installatie plaatsvindt met tenminste één aanvullende put met een diepte van minimaal 500 meter

Geologisch onderzoek

Geothermie projecten vereisen een geologisch onderzoek. Het geologisch onderzoek moet voldoen aan het Model Geologisch Onderzoek SDE+. Deze vindt u in bijlage 7 van de Algemene uitvoeringsregeling SDE. Dit onderzoek moet u bij uw subsidieaanvraag meesturen.
 
In het TNO rapport 'Specificaties geologisch onderzoek voor geothermieprojecten – Rapportagevereisten SDE+ en RNES' staat nader beschreven waar de geologische onderbouwing van de SDE+ subsidieaanvraag minimaal aan moet voldoen.

Berekening DoubletCalc

TNO faciliteert het samenstellen van het geologisch onderzoek. Op Nederlandse Olie- en Gasportaal (NLOG) stelt TNO het softwarepakket en een handleiding van DoubletCalc beschikbaar. Met DoubletCalc kunt u het P50-vermogen berekenen. In de handleiding vindt u de uitleg over methodiek voor de berekening van het P50-vermogen.

Voor de SDE+ moet het nominaal vermogen bij geothermie zijn bepaald bij een waarschijnlijkheid van tenminste 50%.

Vergunningen

Als er een opsporingsvergunning in het kader van de Mijnbouwwet nodig is, moet deze zijn verleend op het moment dat u de subsidieaanvraag indient. Deze moet u altijd meesturen bij uw aanvraag.

Aanvragen

Op mijn.rvo.nl kunt u uw aanvraag doen. Daar vindt u alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag en na uw aanvraag. Wanneer uw project subsidie ontvangt, komt u in de beheerfase. Ook die informatie vindt u op mijnrvo.nl.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over deze subsidie? Bekijk dan de Veelgestelde vragen SDE+ Geothermie.

Service menu right