Geothermie SDE+

U wilt subsidie aanvragen voor een Geothermie project? Dan leest u op deze pagina, of uw project in aanmerking komt voor SDE+ 2019.
 
Geothermie, ook wel aardwarmte komt in aanmerking voor SDE+ in de categorieën:
  • Geothermie warmte met een diepte van minimaal 500 meter
  • Geothermie warmte met een diepte van minimaal 4.000 meter
  • Geothermie warmte met een diepte van minimaal 500 meter, waarbij voor één of beide putten van het doublet gebruik wordt gemaakt van bestaande olie- of gasputten
  • Geothermie warmte, waarbij uitbreiding van een productie-installatie plaatsvindt met tenminste één aanvullende put met een diepte van minimaal 500 meter

Geologisch rapport

Geothermie projecten vereisen een geologisch onderzoek. Het geologisch rapport moet u bij uw subsidieaanvraag meesturen. In het TNO rapport 'Specificaties geologisch onderzoek voor geothermieprojecten – Rapportagevereisten SDE+ en RNES' staat beschreven waar de geologische onderbouwing van de SDE+ subsidieaanvraag minimaal aan moet voldoen.

Berekening DoubletCalc

TNO faciliteert het samenstellen van het geologisch onderzoek. Op Nederlandse Olie- en Gasportaal (NLOG) stelt TNO het softwarepakket en een handleiding van DoubletCalc beschikbaar. Met DoubletCalc kunt u het P50-vermogen berekenen. In de handleiding vindt u de uitleg over methodiek voor de berekening van het P50-vermogen.

Voor de SDE+ moet het nominaal vermogen bij geothermie zijn bepaald bij een waarschijnlijkheid van tenminste 50%.

Vergunningen

Als er een opsporingsvergunning in het kader van de Mijnbouwwet nodig is, moet deze zijn verleend op het moment dat u de subsidieaanvraag indient. Deze moet u altijd meesturen bij uw aanvraag.

Tabel en Rekenvoorbeeld

Gebruik de tabel en het rekenvoorbeeld als voorbereiding voor uw aanvraag van de SDE+ Geothermie.

Aanvragen

Via mijn.rvo.nl kunt u tijdens de openstellingen uw aanvraag indienen. Daar vindt u alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag en na uw aanvraag. Wanneer uw project subsidie ontvangt, komt u in de beheerfase. Ook die informatie vindt u op mijnrvo.nl.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over deze subsidie? Bekijk dan de Veelgestelde vragen SDE+ Geothermie.

Service menu right