SDE+ Windenergie op Zee

In Nederland is in 2013 het Energieakkoord afgesloten tussen overheid en marktpartijen. Belangrijk onderdeel van dit Energieakkoord is de routekaart windenergie op zee. De kaart geeft vijf windgebieden aan en beschrijft hoe het windvermogen op zee van 1.000 MW naar 4.500 MW in 2023 wordt verhoogd.

Voor realisatie van de windparken organiseert RVO.nl tenders. In deze tenders kunnen aanvragen ingediend worden voor - indien nodig - een subsidie, een vergunning, fysieke gegevens van de windgebieden en een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk van TenneT.

Windenergiegebieden: de tenders

Aanvragen

Momenteel staan er geen tenders open voor aanvragen. Op mijnrvo.nl vindt u alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag en na uw aanvraag.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over windenergie op zee? Bekijk de veelgestelde vragen. Heeft u specifieke vragen of wilt u uitleg in het Engels? Wij staan u graag te woord. U kunt een afspraak maken door een mail te sturen naar: woz@rvo.nl.

Service menu right