Windgebied Hollandse Kust - zuid - kavels I en II

Voor de tender van  het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels I en II heeft RVO.nl aanvragen ontvangen van marktpartijen voor de realisatie van een windpark zonder subsidie. De tender was open van 15 december tot en met 21 december om 17.00 uur 2017.

Voor de beoordeling van de ontvangen aanvragen geldt een wettelijk termijn van 13 weken. RVO.nl streeft ernaar om zo snel mogelijk en binnen de 13 weken alle aanvragen te beoordelen zodat een winnaar bekend kan worden gemaakt.

 

Kavelbesluiten onherroepelijk

Op woensdag 6 december 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de beroepen tegen de kavelbesluiten van het windenergiegebied Hollandse Kust (zuid) kavels I en II. Door deze uitspraak zijn deze kavelbesluiten onherroepelijk.

Regeling vergunningverlening windenergie op zee

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 17 oktober 2017 de Regeling vergunningverlening windenergie op zee gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling betreft de procedure zonder subsidie die in de Wet windenergie op zee is voorzien voor het aanvragen van vergunningen van Kavels I en II van het Windenergiegebied Hollandse Kust (zuid).

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft op 12 december 2017 de Beleidsregel inzake wijziging van vergunningen windenergie op zee voor de kavels I en II Hollandse Kust (zuid) gepubliceerd in de Staatscourant. Hierin is aangegeven binnen welke grenzen een windpark mag wijzigen nadat de vergunning is afgegeven.

Project and Site Description

De Project and Site Description (PSD) Hollandse Kust (zuid) I en II biedt naast data van het windenergiegebied ook informatie over de Hollandse Kust zoals de aanwezigheid van havens, bedrijven en organisaties en het investeringsklimaat. Vanwege de publicatie van de Regeling vergunningverlening windenergie op zee is de PSD aangepast. Op 1 november 2017 is de definitieve versie van de PSD gepubliceerd.

  • In bijlage A zijn alle beschikbare juridische documenten voor het windenergiegebied van de kavels I en II opgenomen. Deze bijlage is op 9 november 2017 gepubliceerd.
  • In bijlage B zijn de samenvattingen van de Milieu Effect Rapportages van de kavels I en II opgenomen.
  • In bijlage C zijn de exacte locaties van de kavelgrenzen van de kavels I en II te vinden. De PSD en de bijlagen zijn alleen in het Engels beschikbaar. Alleen in bijlage A zijn zowel de originele Nederlandse documenten opgenomen met daarbij de Engelse vertaling. Bij deze PSD is opgenomen de kaart met specifieke karakteristieken van de havens voor windenergie op zee in Nederland.
  • Nieuw: Magazine 'Hollandse Kust where wind and water works' laat zien wat deze regio te bieden heeft voor de ontwikkeling van windenergie op zee.

Download:

Service menu right