Water SDE+

Investeert u in installaties die energie halen uit waterkracht, vrije stromingsenergie, golfenergie of osmose? Of gaat u een bestaande waterkrachtinstallatie renoveren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor SDE+ subsidie. U kunt in 2018 een SDE+ subsidieaanvraag indienen voor:

Waterkracht

•    Nieuwe waterkrachtinstallaties met een verval van < 50 cm;
•    Nieuwe waterkrachtinstallaties met een verval van ≥ 50 cm;
•    Bestaande waterkrachtinstallaties met een verval van ≥ 50 cm, die ingrijpend worden gerenoveerd en waarbij ten minste de turbines nieuw zijn.

Vrije stromingsenergie

Waterturbines die gebruik maken van bijvoorbeeld getijdenenergie, met een verval < 50 cm. In alle gevallen gaat het om energie uit water dat niet specifiek voor de productie van energie omhoog is gepompt.

Golfenergie

Een productie-installatie die energie van golven omzet in hernieuwbare elektriciteit. Subsidie voor golfenergie kunt u aanvragen in de categorie ‘Vrije stromingsenergie’.

Osmose

Een productie-installatie die hernieuwbare elektriciteit genereert door middel van het verschil in zoutconcentratie tussen twee watermassa’s.

Aanvragen

Op mijn.rvo.nl kunt u uw aanvraag doen. Daar vindt u alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag en na uw aanvraag. Wanneer uw project subsidie ontvangt, komt u in de beheerfase. Ook die informatie vindt u op mijnrvo.nl.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over deze subsidie? Bekijk dan de Veelgestelde vragen SDE+ water.

Service menu right