Service menu right

Water SDE+

Tijdelijk gesloten

Investeert u in installaties die energie halen uit waterkracht, vrije stromingsenergie, golfenergie of osmose? Of gaat u een bestaande waterkrachtinstallatie renoveren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).

Tijdens de openstellingsrondes kunt u een subsidieaanvraag indienen voor de onderstaande thema's.

Waterkracht

U kunt subsidie aanvragen voor:
  • nieuwe waterkrachtinstallaties met een verval van < 50 cm
  • nieuwe waterkrachtinstallaties met een verval van ≥ 50 cm
  • bestaande waterkrachtinstallaties met een verval van ≥ 50 cm, die ingrijpend worden gerenoveerd en waarbij ten minste de turbines nieuw zijn

Vrije stromingsenergie

U kunt subsidie aanvragen voor waterturbines die gebruikmaken van bijvoorbeeld getijdenenergie, met een verval < 50 cm. In alle gevallen gaat het om energie uit water dat niet specifiek voor de productie van energie omhoog is gepompt.

Golfenergie

U kunt subsidie aanvragen voor een productie-installatie die energie van golven omzet in hernieuwbare elektriciteit. Subsidie voor golfenergie kunt u aanvragen in de categorie ‘Nieuwe waterkrachtinstallatie < 50 cm’.

Osmose

U kunt subsidie aanvragen voor een productie-installatie die hernieuwbare elektriciteit genereert door middel van het verschil in zoutconcentratie tussen 2 watermassa’s.

Tabel en rekenvoorbeeld

Gebruik de tabel en de rekenvoorbeelden als voorbereiding voor uw aanvraag van de SDE+ Water.

Aanvragen

Tijdens de openstellingsronde kunt u via mijn.rvo.nl uw SDE-aanvraag indienen. Daar vindt u alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag en na uw aanvraag. Wanneer uw project subsidie ontvangt, komt u in de beheerfase. Ook de informatie daarover vindt u op mijn.rvo.nl.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over deze subsidie? Bekijk dan de Veelgestelde vragen SDE+ Water.