Water SDE+

Investeert u in installaties die energie halen uit waterkracht, vrije stromingsenergie, golfenergie of osmose? Of gaat u een bestaande waterkrachtinstallatie renoveren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor SDE+ subsidie. Tijdens de openstellingsronde SDE+ voorjaar 2019 kon u een SDE+ subsidieaanvraag indienen voor:

Waterkracht

  • Nieuwe waterkrachtinstallaties met een verval van < 50 cm;
  • Nieuwe waterkrachtinstallaties met een verval van ≥ 50 cm;
  • Bestaande waterkrachtinstallaties met een verval van ≥ 50 cm, die ingrijpend worden gerenoveerd en waarbij ten minste de turbines nieuw zijn.

Vrije stromingsenergie

Waterturbines die gebruik maken van bijvoorbeeld getijdenenergie, met een verval < 50 cm. In alle gevallen gaat het om energie uit water dat niet specifiek voor de productie van energie omhoog is gepompt.

Golfenergie

Een productie-installatie die energie van golven omzet in hernieuwbare elektriciteit. Subsidie voor golfenergie kunt u aanvragen in de categorie ‘Nieuwe waterkrachtinstallatie < 50 cm’.

Osmose

Een productie-installatie die hernieuwbare elektriciteit genereert door middel van het verschil in zoutconcentratie tussen twee watermassa’s.

Tabel en Rekenvoorbeeld

Gebruik de tabel en het rekenvoorbeeld als voorbereiding voor uw aanvraag van de SDE+ Water.

Aanvragen

Via mijn.rvo.nl kunt u tijdens de openstellingen uw aanvraag indienen. Daar vindt u alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag en na uw aanvraag. Wanneer uw project subsidie ontvangt, komt u in de beheerfase. Ook die informatie vindt u op mijnrvo.nl.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over deze subsidie? Bekijk dan de Veelgestelde vragen SDE+ water.

Service menu right