Service menu right

Windenergie op zee

Voor de realisatie van windparken organiseert RVO.nl tenders. In deze tenders kunnen aanvragen ingediend worden voor - indien nodig - een subsidie, een vergunning, fysieke gegevens van de windgebieden en een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk van TenneT.

Routekaart windenergie op zee

Deze routekaart geeft aan waar tussen 2024 en 2030 de nieuwe windparken in de Noordzee komen te staan. In Nederland is in 2013 het Energieakkoord afgesloten tussen overheid en marktpartijen. In het Energieakkoord is in een routekaart windenergie op zee afgesproken dat in 2023 vijf windparken klaar moeten zijn.

Samen met de bestaande windparken zijn die goed voor een totaal vermogen van 4,5 GW. Met de nieuwe routekaart komt daar nog eens 7 GW bij aan windenergie op zee.

Windenergiegebieden - de tenders

Hieronder staat een overzicht van de windparken die de komende jaren gebouwd zullen worden. Hierin staan ook de windenergiegebieden waarvoor tenders zijn gepland in de toekomst. Het jaartal is de publicatiedatum van de regeling.

Windparken op de Noordzee

Er zijn 4 actieve windparken op de Noordzee:

  • Windpark Egmond aan Zee (OWEZ): 108 MW
  • Prinses Amalia Windpark: 120 MW
  • Windpark Luchterduinen: 129 MW
  • De parken Buitengaats en Zee-Energie (samen windpark Gemini): 600 MW

Windkaart

Windkaart NL

Bekijk de Windkaart op groot formaat via onderstaande download.

Netaansluiting Windenergiegebied IJmuiden Ver

De toekomstige windparken in IJmuiden Ver worden op het hoogspanningsnet op land aangesloten via twee platforms van elk 2 GW. Om de beoogde bijdrage van windenergie op zee aan de vermindering van de CO2-uitstoot conform het regeerakkoord en het (ontwerp)klimaatakkoord in 2030 te behalen is het nodig tijdig in IJmuiden Ver de windparken operationeel te hebben.

Om de besluitvorming te ondersteunen heeft het ministerie van EZK en RVO.nl een door TenneT aan EZK uitgebracht advies laten valideren.

Rijkswaterstaat heeft op verzoek van het ministerie van EZK een waterbouwkundige quickscan gedaan op een ontwerp voor een kunstmatig eiland in zee, als mogelijk alternatief voor platforms.

Zowel het rapport als de quickscan vindt u hieronder als download.

Lees de Kamerbrief hierover van vrijdag 5 april 2019.

Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over windenergie op zee? Bekijk de veelgestelde vragen. Heeft u specifieke vragen of wilt u uitleg in het Engels? Wij staan u graag te woord. U kunt een afspraak maken door een mail te sturen naar: woz@rvo.nl.