Feiten en cijfers SDE(+) Algemeen

Op deze pagina vindt u informatie over de projecten die in beheer zijn uit de SDE en SDE+ rondes.

Overzicht gerealiseerd vermogen SDE(+)

Vanaf het moment van beschikken hebben subsidieontvangers van de SDE+ afhankelijk van de categorie tot uiterlijk 4 jaar de tijd om het project te realiseren, ofwel de productie-installatie in gebruik te nemen.

Het overzicht 'Gerealiseerd vermogen Stimulering Duurzame Energieproductie' onder de downloads laat zien hoeveel vermogen (MW) is gerealiseerd uit de SDE-rondes vanaf 2008. Het overzicht wordt elk half jaar bijgewerkt.

Projecten in beheer SDE(+)

De interactieve SDE-viewer geeft in één oogopslag informatie over de projecten die met SDE-subsidie zijn of worden gerealiseerd. U kunt de SDE-viewer gebruiken om specifiek te zoeken naar projecten op locatie, categorie, vermogen, realisatiestatus en/of (verwachte) realisatiejaar. Bij de downloads vindt u informatie over de projecten die in beheer zijn uit de SDE en SDE+ rondes.
Bekijk ook de lijst- en een kaartweergave van deze projecten op Volg SDE(+)

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur verstrekt RVO.nl geen gegevens van particulieren, V.O.F.'s en maatschappen, die tot personen herleidbaar zijn. Deze gegevens zijn in de overzichten geanonimiseerd.

U vindt de overzichten SDE(+) 'Projecten in beheer' van voorgaande jaren in de bibliotheek.

Verplichtingenbudget SDE + voorjaar 2018

Voortgang

Deze figuur toont de voortgang van de SDE, SDE+ en Wind op Zee tenders op 3 september 2018.
De hoeveelheid energie (PJ per jaar) is per openstellingsronde weergegeven.

Voortgang SDE en SDE+ 3 september 2018

Verwachte hernieuwbare energieproductie

Dit figuur toont de (verwachte) hernieuwbare energieproductie per regeling in de periode 2010 tot en met 2025 voor de MEP, SDE en SDE+ projecten in beheer. De verwachte energieproductie is gebaseerd op ramingen van juli 2018. Deze data, inclusief de (verwachte) kasuitgaven, vindt u onder de Downloads.

Verwachte hernieuwbare energieproductie 2010 2025

 

Uitgaven MEP SDE (+) per techniek

Bron: Kamerbrief van 21 maart 2018 ‘Stand van zaken hernieuwbare energieproductie (SDE+) 2017'

Downloads:

Service menu right