Feiten en cijfers SDE(+) Algemeen

Op deze pagina vindt u informatie over de projecten die in beheer zijn uit de SDE en SDE+ rondes.

Overzicht gerealiseerd vermogen SDE(+)

Vanaf het moment van beschikken hebben subsidieontvangers van de SDE+ afhankelijk van de categorie tot uiterlijk 4 jaar de tijd om het project te realiseren, ofwel de productie-installatie in gebruik te nemen.

Het overzicht 'Gerealiseerd vermogen Stimulering Duurzame Energieproductie' onder de downloads laat zien hoeveel vermogen (MW) is gerealiseerd uit de SDE-rondes vanaf 2008. Het overzicht wordt elk half jaar bijgewerkt.

Projecten in beheer SDE(+)

Nieuw is de interactieve SDE-viewer. De viewer geeft in één oogopslag informatie over de projecten die met SDE-subsidie zijn of worden gerealiseerd. U kunt de SDE-viewer gebruiken om specifiek te zoeken naar projecten op locatie, categorie, vermogen, realisatiestatus en/of (verwachte) realisatiejaar. Bij de downloads vindt u informatie over de projecten die in beheer zijn uit de SDE en SDE+ rondes.
Bekijk ook de lijst- en een kaartweergave van deze projecten op Volg SDE(+)

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur verstrekt RVO.nl geen gegevens van particulieren, V.O.F.'s en maatschappen, die tot personen herleidbaar zijn. Deze gegevens zijn in de overzichten geanonimiseerd.

U vindt de overzichten SDE(+) 'Projecten in beheer' van voorgaande jaren in de bibliotheek.

Verplichtingenbudget SDE+

 

Voortgang

Deze figuur toont de voortgang van de SDE, SDE+ en Wind op Zee tenders op 8 juni 2018.
De hoeveelheid energie (PJ per jaar) is per openstellingsronde weergegeven.

Voortgang projecten 8 juni-2018

Bron: Kamerbrief van 10 juli 2018 ‘Openstelling SDE+ najaarsronde 2018'.

 

Verwachte hernieuwbare energieproductie

Dit figuur toont de (verwachte) hernieuwbare energieproductie per regeling in de periode 2010 tot en met 2025 voor de MEP, SDE en SDE+ projecten in beheer. De verwachte energieproductie is gebaseerd op ramingen van januari 2018. Deze data, inclusief de (verwachte) kasuitgaven, vindt u onder de Downloads.

Verwachte hernieuwbare energieproductie: MEP, SDE en SDE+ projecten in beheer

verwachte hern energieproductie juni 2018

Bron: Kamerbrief van 10 juli 2018 ‘Openstelling SDE+ najaarsronde 2018'.

 

Uitgaven MEP SDE (+) per techniek

Bron: Kamerbrief van 21 maart 2018 ‘Stand van zaken hernieuwbare energieproductie (SDE+) 2017'

Service menu right