Feiten en cijfers SDE(+) Algemeen

Op deze pagina vindt u informatie over de projecten die in beheer zijn uit de SDE en SDE+ rondes.

Overzicht gerealiseerd vermogen SDE(+)

Vanaf het moment van beschikken hebben subsidieontvangers van de SDE+ afhankelijk van de categorie tot uiterlijk 4 jaar de tijd om het project te realiseren, ofwel de productie-installatie in gebruik te nemen.

Het overzicht 'Gerealiseerd vermogen Stimulering Duurzame Energieproductie' onder de downloads laat zien hoeveel vermogen (MW) is gerealiseerd uit de SDE-rondes vanaf 2008. Het overzicht wordt elk half jaar bijgewerkt.

Projecten in beheer SDE(+)

Bij de downloads vindt u informatie over de projecten die in beheer zijn uit de SDE en SDE+ rondes.
Bekijk de lijst- en een kaartweergave van deze projecten op Volg SDE(+)

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur verstrekt RVO.nl geen gegevens van particulieren, V.O.F.'s en maatschappen, die tot personen herleidbaar zijn. Deze gegevens zijn in de overzichten geanonimiseerd.

U vindt de overzichten SDE(+) 'Projecten in beheer' van voorgaande jaren in de bibliotheek.

Verplichtingenbudget SDE+

Voortgang

Deze figuur toont de voortgang van de SDE, SDE+ en Wind op zee tenders op 1 januari 2018. De hoeveelheid energie (PJ per jaar) is per openstellingsronde weergegeven.

Voortgangprojecten SDE

Bron: Kamerbrief van 21 maart 2018 ‘Stand van zaken hernieuwbare energieproductie (SDE+) 2017

Verwachte uitgaven

Deze figuren tonen de (verwachte) uitgaven per regeling in de periode 2013 tot en met 2025 en de uitgaven per techniek in de periode 2010 tot en met 2017 voor de MEP, SDE en SDE+ projecten in beheer. De verwachte uitgaven zijn gebaseerd op ramingen van juli 2017. Deze data vindt u onder de Downloads.

Verwachte uitgaven in beheer SDE+

Uitgaven MEP SDE (+) per techniek

Bron: Kamerbrief van 21 maart 2018 ‘Stand van zaken hernieuwbare energieproductie (SDE+) 2017

Service menu right