Feiten en cijfers SDE(+) Algemeen

Op deze pagina vindt u informatie over de projecten die in beheer zijn uit de SDE en SDE+ rondes.

Overzicht gerealiseerd vermogen SDE(+)

Vanaf het moment van beschikken hebben subsidieontvangers van de SDE+ afhankelijk van de categorie tot uiterlijk 4 jaar de tijd om het project te realiseren, ofwel de productie-installatie in gebruik te nemen.

Het overzicht 'Gerealiseerd vermogen Stimulering Duurzame Energieproductie' onder de downloads laat zien hoeveel vermogen (MW) is gerealiseerd uit de SDE-rondes vanaf 2008. Het overzicht wordt elk half jaar bijgewerkt.

Projecten in beheer SDE(+)

Bij de downloads vindt u informatie over de projecten die in beheer zijn uit de SDE en SDE+ rondes.
Bekijk de lijst- en een kaartweergave van deze projecten op Volg SDE(+)

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur verstrekt RVO.nl geen gegevens van particulieren, V.O.F.'s en maatschappen, die tot personen herleidbaar zijn. Deze gegevens zijn in de overzichten geanonimiseerd.

U vindt de overzichten SDE(+) 'Projecten in beheer' van voorgaande jaren in de bibliotheek.

Verplichtingenbudget

In onderstaand figuur is het aandeel van de verschillende categorieën hernieuwbare energie per SDE+ ronde weergegeven.

Verplichtingenbudget SDE+

Bron: Kamerbrief van 27 januari 2017 ‘Stand van zaken hernieuwbare energie’. De gegevens voor SDE+ 2012 wijken af van de Kamerbrief. In de SDE+ 2012 openstellingsronde is voornamelijk subsidie toegekend aan Biomassa en Geothermie projecten. 

Voortgang

Deze figuur toont de voortgang van de SDE, SDE+ en Wind op zee tenders op 1 juli 2017. De hoeveelheid energie (PJ per jaar) is per openstellingsronde weergegeven.

Voortgangprojecten SDE

Verwachte uitgaven

Deze figuren tonen de (verwachte) uitgaven per regeling en de (verwachte) uitgaven per techniek in de periode 2010 tot 2025 voor de MEP, SDE en SDE+ projecten in beheer. De cijfers zijn gebaseerd op data en ramingen van januari 2017. Deze data vindt u onder de Downloads.

Uitgaven MEP SDE (+) per regeling

Uitgaven MEP SDE (+) per techniek

Service menu right