Hernieuwbare energieproductie 2016 SDE+

Met de subsidieregeling SDE+ en eerdere regelingen stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van duurzame energievoorziening in Nederland. Nederland levert een belangrijke bijdrage aan het behalen van het doel uit het Energieakkoord: 16% hernieuwbare energieproductie in 2023.

Op deze pagina vindt u de resultaten van de SDE+, SDE, OV-MEP en MEP over 2016. De gegevens komen uit het subsidie-administratiesysteem van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Peildatum is 1 maart 2017.

U kunt ook het excelbestand downloaden met de data Resultaten Hernieuwbare energieproductie 2016.

Resultaten 2016

Totale energieproductie

In 2016 leverden de projecten die subsidie ontvingen uit de MEP, OV-MEP, SDE of SDE+ een totale duurzame productie van 12.595 miljoen kWh. Windenergie en biomassa-projecten leverden de grootste bijdrage. Omgerekend kunnen hiermee 125.000 huishoudens van aardgas worden voorzien en 3,7 miljoen huishoudens van elektriciteit. De vermeden uitstoot CO2 omgerekend naar personenauto’s bedraagt 2,7 miljoen auto’s.

Totale kasuitgaven

In 2016 bedroegen de totale kasuitgaven uit de SDE+, SDE, OV-MEP en MEP ruim € 900 miljoen. 34% van de uitgaven ging naar wind op zee projecten, 23% naar overige windprojecten en 38% naar biomassaprojecten.

Hoe leest u de cijfers?

  • De energieproductie is omgerekend. Hernieuwbare-elektriciteitsproductie naar het aantal huishoudens dat hiermee in een jaar van elektriciteit kan worden voorzien (verbruik van 2.980 kWh); hernieuwbare warmte en gasproductie naar equivalent aardgasverbruik van een gemiddeld Nederlands huishouden (van 1.250 m3 per jaar).
  • De CO2-besparing naar het aantal personenauto’s dat deze hoeveelheid in een jaar uitstoot (bij jaarlijks 13.000 kilometer 2.860 kg CO2).
resultaten_CO2.jpg

Biomassa

bio elektriciteit warmte CO2 2016.jpgbio-gas CO2 2016

Geothermie

geothermie 2016

Water

water CO2 2016

Wind

windopzee CO2 2016windopland CO2 2017

Zon

infographic zonnestroom CO2 2016.jpg

Download:

Service menu right