Resultaten hernieuwbare energieproductie 2017 SDE+

Met de subsidieregeling SDE+ en eerdere regelingen stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van duurzame energievoorziening in Nederland. De SDE+ en haar voorgangers leveren een belangrijke bijdrage aan het behalen van het doel uit het Energieakkoord: 16% hernieuwbare energieproductie in 2023.

Op deze pagina vindt u de resultaten van de SDE+, SDE, OV-MEP en MEP over 2017. De gegevens komen uit het subsidie-administratiesysteem van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De peildatum is 1 maart 2018.

U kunt de resultaten 2017 ook als Excel-bestand downloaden.

Resultaten 2017

Totale hernieuwbare energieproductie

In 2017 leverden de projecten die subsidie ontvingen uit de MEP, OV-MEP, SDE of SDE+ een totale hernieuwbare energieproductie van 14.692 miljoen kWh. Windenergie en biomassaprojecten leverden de grootste bijdrage. Omgerekend kunnen hiermee 122.000 huishoudens van aardgas worden voorzien en 4,5 miljoen huishoudens van elektriciteit. De hiermee vermeden CO2-uitstoot bedraagt 8,6 megaton (mln. * 1.000 kg). De infographic toont de hernieuwbare energieproductie en bijdrage van de SDE-categorieën aan de vermeden CO2-uitstoot in 2017.

Infographic hernieuwbare energieproductie 2017 SDE MEP

Totale kasuitgaven

In 2017 bedroegen de totale kasuitgaven uit de SDE+, SDE, OV-MEP en MEP bijna € 1 miljard. Van de uitgaven ging 36% naar wind op zee projecten, 21% naar overige windprojecten en 36% naar biomassaprojecten.

Hoe leest u de cijfers?

  • De energieproductie is omgerekend: hernieuwbare elektriciteitsproductie naar het aantal huishoudens dat hiermee in een jaar van elektriciteit kan worden voorzien (verbruik van 2.910 kWh), en hernieuwbare warmte en gasproductie naar equivalent aardgasverbruik van een gemiddeld Nederlands huishouden (van 1.300 m3 per jaar).
  • De vermeden CO2-uitstoot is bepaald met behulp van CO2-emissiefactoren elektriciteitsproductie en aardgas.

Resultaten 2017

Biomassa

 

Resultaten biomassa elektriciteit en warmte 2017Resultaten biomassa gas 2017

Geothermie

Resultaten geothermie 2017

Water

Resultaten water 2017

Wind

Resultaten wind op zee 2017Resultaten wind op land op primaire waterkeringen en in meer 2017

Zon

Resultaten zonnestroom 2017Resultaten zonnewarmte 2017

Download:

Service menu right