Wet- en regelgeving Stimulering Duurzame Energieproductie

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft over de SDE Ministeriële Regelingen gepubliceerd in de Staatscourant. De informatie op deze website is een samenvatting van de officiële regelingen.

De publicatie in de Staatscourant is rechtsgeldig. Deze zijn ook het uitgangspunt bij de beoordeling van subsidieaanvragen. De geconsolideerde versies zijn als zodanig niet in de Staatscourant gepubliceerd. Een consolidatie bevat de oorspronkelijke basistekst met daarin verwerkt alle wijzigingen. Het heeft enkel een informatieve waarde en is niet juridisch bindend. U kunt de officiële regelingen via deze pagina bekijken.

Algemene uitvoeringsregeling

Aanwijzingsregeling categorieën

Voorlopige en definitieve correctiebedragen

Regeling Garanties van Oorsprong

Wind op Zee

Wet windenergie op zee

Kavelbesluiten Borssele

Kavelbesluiten Hollandse Kust (zuid)

Waterbesluit (Paragraaf 6a, 6.16)

Overige regelingen windenergie op zee

Service menu right