Stimulering Duurzame Energieproductie

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruik maken van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit) instellingen. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en primaire waterkering) en Zon. De categorie Wind op Zee heeft haar eigen budget en aanvraagprocedure.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

Openstellingsrondes en budget

De SDE+ 2018 is gesloten. RVO.nl beoordeelt op dit moment de aanvragen van de najaarsronde. In de Kamerbrief  van 15 november leest u over het verloop van deze openstelling. Een overzicht van de aanvragen per fase is te vinden onder 'Feiten en Cijfers'.

SDE+ 2019

Minister Wiebes maakt zijn plannen voor 2019 naar verwachting begin december via een Kamerbrief bekend.

Uw project beheren

Voert u al een project uit onder de SDE+? Ga dan naar mijn.rvo.nl voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van een vaststelling. Wilt u alvast wat uitleg over de beheerfase, leest u dan nog eens het Stappenplan door.

Milieusteunkader (MSK)

In het Europese Milieusteunkader (MSK) is bepaald hoeveel financiële steun aan projecten op het gebied van milieubescherming is toegestaan. RVO.nl bepaalt met behulp van de zogenaamde MSK-cumulatietoets (MSK-toets) de steun aan uw project. Zo wordt voorkomen dat u meer steun ontvangt dan het MSK toestaat. De MSK-toets geldt niet voor particulieren.

Informatie over de MSK procedure, rekenmodellen en een Model accountantsverklaring SDE staat op mijn.rvo.nl onder de tab Milieusteunkader (MSK).

SDE+ in de praktijk

Wie kregen eerder subsidie van de SDE+? Lees een selectie van praktijkverhalen van ondernemers en instellingen die gebruik maakten van de SDE+.

Wet- en regelgeving

De informatie op de SDE webpagina's is een samenvatting van de officiële regelingen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat publiceert de SDE Ministeriële regelingen in de Staatscourant. Deze publicaties in de Staatscourant zijn het uitgangspunt bij de beoordeling van subsidieaanvragen. Wij houden voor u het overzicht met alle links naar de gepubliceerde regelingen bij.

Wet- en regelgeving Stimulering Duurzame Energieproductie

Veelgestelde vragen

Heeft u nog vragen over de SDE+, bekijk eerst onze antwoorden op de veelgestelde vragen per categorie of algemene vragen.

 

 

Service menu right