Stimuleringsregeling energieprestatie huursector - STEP

Werkt u bij een woningcorporatie of verhuurt u een of meer woningen waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt? En wilt u de energieprestatie van uw bestaande huurwoningen verbeteren?

Deze regeling is gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

In juni en juli 2018 ontving RVO.nl veel aanvragen voor STEP. Dat betekent dat het volledige budget naar verwachting verleend wordt. In totaal is € 395 miljoen aan subsidie beschikbaar en is er voor € 519 miljoen aangevraagd. Een aanvraag indienen heeft daarom geen zin meer.

De aanvragen die RVO.nl ontvangen heeft nadat het subsidieplafond bereikt is, plaatsen we op een wachtlijst. Blijkt na vaststelling dat er subsidiegeld vrijvalt, dan kan mogelijk een deel van de aanvragen op de wachtlijst alsnog toegekend worden. Deze aanvragers ontvangen hierover nader bericht. Lees meer over de wachtlijst onder het kopje 'Na uw aanvraag' op mijn.rvo.nl.

In het Regeerakkoord wordt gesproken over een vervolg op de STEP. Hiervoor zou de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) een heffingsvermindering verduurzaming krijgen. Het kan zijn dat u daarvoor in aanmerking kunt komen. Meer hierover: Van de STEP- wachtlijst naar de RVV Verduurzaming.

Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkeling van een uitbreiding van de RVV? Stuur ons dan een e-mail.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft met de STEP een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector. De stimuleringsregeling komt voort uit het Energieakkoord. De regeling sluit op 31 december 2018.

Budget

Voor deze regeling is een totaalbedrag van € 395 miljoen aan subsidie beschikbaar.

Stand van zaken: aantal aanvragen tot 1 januari 2019

AanvragersAantal aanvragenAantal verleende woningenVerleend subsidiebudgetAantal vastgestelde woningenVastgesteld subsidiebudget
Woningcorporaties4.035105.764372.942.50028.548100.850.100
Overige verhuurders7425.12221.638.9001.6265.769.000
Totaal4.777110.886394.581.40030.174106.619.100

Overzicht wachtlijst tot 8 januari

Op de wachtlijst staan 910 aanvragen. Het betreft 37.800 woningen met een totaal aangevraagd bedrag van € 143.316.900.

Op dit moment zijn er enkele aanvragen van de wachtlijst in behandeling. Zodra aanvragen op basis van ontvangstdatum worden opgepakt, publiceren wij deze maandelijks in onderstaand overzicht.

Aanvragen

De regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.

  Vaststelling en uitbetaling

  24 maanden na de beschikkingsdatum stellen wij de subsidie definitief vast op basis van de gegevens in EP online. Wij attenderen corporaties en particuliere verhuurders op de vaststelling. Dat doen we ongeveer 2 maanden voordat de termijn van 24 maanden afloopt. Een medewerker van RVO.nl neemt hierover per e-mail contact met u op. Na de vaststelling door RVO.nl is het subsidiebedrag definitief.

  Vanaf januari 2018 is begonnen met het uitbetalen van de eerste vastgestelde subsidiebedragen. U ontvangt voorafgaand aan de betaling een betaalbrief met het bedrag, het rekeningnummer waarop zal worden uitbetaald en overige relevante informatie.

  Wijzigingen in de regeling

  Per 1 januari 2017 is voor woningcorporaties het maximale aanvraagbedrag van €7,5 miljoen per aanvrager komen te vervallen. Voor particuliere verhuurders geldt een maximaal aanvraagbedrag van €10 miljoen per aanvrager.

  Feiten en cijfers

  Hier vindt u een overzicht van alle aanvragen ingediend door woningcorporaties en andere verhuurders.

  In de praktijk

  Andere verhuurders en woningcorporaties maken al succesvol gebruik van STEP. Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen.

  Service menu right