Stimuleringsregeling energieprestatie huursector - STEP

Werkt u bij een woningcorporatie of verhuurt u een of meer woningen waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt? En wilt u de energieprestatie van uw bestaande huurwoningen verbeteren?

In juni en juli 2018 ontving RVO.nl veel aanvragen voor STEP. Dat betekent dat het volledige budget naar verwachting verleend wordt. In totaal is € 395 miljoen aan subsidie beschikbaar en is er voor € 519 miljoen aangevraagd. Een aanvraag indienen heeft daarom geen zin meer.

De aanvragen die RVO.nl ontvangen heeft nadat het subsidieplafond bereikt is, plaatsen we op een wachtlijst. Blijkt na vaststelling dat er subsidiegeld vrijvalt, dan kan mogelijk een deel van de aanvragen op de wachtlijst alsnog toegekend worden. Deze aanvragers ontvangen hierover nader bericht. Lees meer over de wachtlijst onder het kopje “Na uw aanvraag” op mijn.rvo.nl.

In het Regeerakkoord wordt gesproken over een vervolg op de STEP. Hiervoor zou de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) een heffingsvermindering verduurzaming krijgen. Wilt u op de hoogte blijven over de ontwikkeling van een uitbreiding van de RVV? Stuur ons dan een e-mail.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft met de STEP een extra impuls aan investeringen in energiebesparing in bestaande woningen binnen de gereguleerde huursector. De stimuleringsregeling komt voort uit het Energieakkoord. De regeling sluit op 31 december 2018.

Budget

Voor deze regeling is een totaalbedrag van € 395 miljoen aan subsidie beschikbaar. In juni 2018 zijn 710 aanvragen binnengekomen.

Stand van zaken

Aantal aanvragen tot 1 augustus 2018

 aantal aanvragenaantal verleende woningenverleend subsidiebudgetaantal vastgestelde woningenvastgesteld subsidiebudget
totaal4.645106.474387.448.30020.56975.732.200
waarvan woningcorporaties3.947101.982368.389.60019.50571.498.200
waarvan overige verhuurders6984.49219.058.7001.0644.234.000

 

Overzicht wachtlijst tot en met17 augustus

Aantal aanvragen957
Totaal aangevraagd bedrag   € 152.714.000
 

Er zijn op dit moment nog geen aanvragen van de wachtlijst in behandeling. Zodra aanvragen op basis van ontvangstdatum worden opgepakt worden deze maandelijks gepubliceerd in een overzicht.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2018. Dat doet u via mijn.rvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning niveau 1 (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig. RVO.nl behandelt de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst.

Bij het bereiken van het subsidieplafond worden aanvragen op een wachtlijst geplaatst. Meer over de wachtlijst leest u - onder Na uw aanvraag - op mijn.rvo.nl.

Vaststelling en uitbetaling

24 maanden na de beschikkingsdatum stellen wij de subsidie definitief vast op basis van de gegevens in EP online. Wij attenderen corporaties en particuliere verhuurders op de vaststelling. Dat doen we ongeveer 2 maanden voordat de termijn van 24 maanden afloopt. Een medewerker van RVO.nl neemt hierover per e-mail contact met u op. Na de vaststelling door RVO.nl is het subsidiebedrag definitief.

Vanaf januari 2018 is begonnen met het uitbetalen van de eerste vastgestelde subsidiebedragen. U ontvangt voorafgaand aan de betaling een betaalbrief met het bedrag, het rekeningnummer waarop zal worden uitbetaald en overige relevante informatie.

Wijzigingen in de regeling

Per 1 januari 2017 is voor woningcorporaties het maximale aanvraagbedrag van €7,5 miljoen per aanvrager komen te vervallen. Voor particuliere verhuurders geldt een maximaal aanvraagbedrag van €10 miljoen per aanvrager.

Feiten en cijfers

Hier vindt u een overzicht van alle aanvragen ingediend door woningcorporaties en andere verhuurders.

In de praktijk

Andere verhuurders/woningcorporaties maken al succesvol gebruik van STEP. Lees hun ervaringen en tips in de STEP Praktijkverhalen.

Service menu right