Van de STEP-wachtlijst naar RVV Verduurzaming?

Op deze pagina helpen we bij uw afweging: kiezen voor de RVV Verduurzaming of op de wachtlijst voor de STEP blijven staan. U kunt er namelijk voor kiezen om over te stappen en uw project aan te melden voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming).

Verwachtingen STEP wachtlijst

Op dit moment staan er honderden aanvragen op de wachtlijst. Op de pagina van STEP houden we u op de hoogte van de actuele budgetclaim.

Houd u er rekening met dat RVO.nl nog slechts een heel klein deel van de aanvragen alsnog kan goedkeuren wanneer er budget vrij komt. Er kan budget vrij komen, omdat iemand zijn STEP aanvraag intrekt of om dat een aanvraag niet is gehonoreerd.

Bepalend voor de plaats op de wachtlijst is de datum van binnenkomst van de volledige aanvraag. Bij meerdere aanvragen bepaalt een loting door een notaris wie in aanmerking komt voor vrijval van budget. Dit gebeurt per dag.

RVV Verduurzaming of STEP-wachtlijst?

U kunt overwegen om uw project te melden voor de RVV Verduurzaming als u aan de voorwaarden voldoet en start met de energetische verbeteringen na 1 januari 2019. Dit kan ook als u al met de voorbereidende werkzaamheden, zoals funderingsherstel of het bouwrijp maken van de locatie, dit jaar bent begonnen.

U moet dan wel uw STEP aanvraag intrekken en daarnaast een melding doen van een voorgenomen investering voor de RVV Verduurzaming.

Wanneer u niet voor de RVV Verduurzaming kiest, blijft u op de wachtlijst van de STEP staan:
  • Kunt u niet wachten met het nemen van de energetische maatregelen tot 1 januari 2019, en begint u dit jaar met deze werkzaamheden, dan is er een hele kleine kans dat u alsnog voor de STEP in aanmerking komt, maar zeker is dat niet. U komt dan niet in aanmerking voor de RVV Verduurzaming.
  • Heeft u een aanvraag STEP ingediend, waarbij u de woningen met 2 Energie-Index stappen verbetert, dan komt u niet in aanmerking voor de RVV Verduurzaming. U kunt uw aanvraag op de STEP wachtlijst laten staan.
  • Bent u particuliere verhuurder, en betaald u geen verhuurderheffing? Dan komt u niet in aanmerking voor de RVV Verduurzaming. U kunt uw aanvraag op de STEP wachtlijst laten staan.
Kijk verder voor een overzicht van alle overeenkomsten en verschillen tussen de STEP en de RVV Verduurzaming.

Hoe meldt u een project aan?

U doet bij RVO.nl een melding van uw project bij de start van de renovatie. Dit kan vanaf 1 januari 2019. Ook moeten de Energie-Indexen van de woningen binnen het project in de database EP-online staan.

RVO.nl zoekt uit of het mogelijk is dat u -tot 1 juli 2019- een Energie-Index die is opgenomen na 1 december 2017, kunt gebruiken voor het melden van de voorgenomen investering. Hiermee hoeft u de Energie-Index die u al heeft laten registreren voor bijvoorbeeld de STEP, niet te vernieuwen.

In de melding van het project staat verder:

  • om welke woningen het gaat
  • hoeveel Energie-Index stappen u neemt
  • een begroting van de kosten
  • uw eigen netto-investering

Aanmelden project RVV Verduurzaming

Wilt u uw projecten bij de RVV Verduurzaming melden? Daarvoor neemt u zelf actie:

  1. U trekt uw aanvraag voor de STEP in. Dit moet schriftelijk en kan met een e-mail. Vermeld in deze e-mail uw aanvraagnummer.
  2. Na publicatie van de regeling en openstelling van e-Loket doet u een melding voor de RVV Verduurzaming bij RVO.nl.

Service menu right