Van de STEP-wachtlijst naar RVV Verduurzaming?

Op deze pagina helpen we bij uw afweging: kiezen voor de RVV Verduurzaming of op de wachtlijst voor de STEP blijven staan. U kunt er namelijk voor kiezen om over te stappen en uw project aan te melden voor de Regeling Vermindering Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming).

Verwachtingen STEP-wachtlijst

Momenteel staan er honderden aanvragen op de wachtlijst. Op de pagina van STEP houden we u op de hoogte van de actuele budgetclaim.

Houd er rekening mee dat RVO.nl nog slechts een heel klein deel van de aanvragen alsnog kan goedkeuren wanneer er budget vrijkomt. Er kan budget vrijkomen, omdat iemand zijn STEP-aanvraag intrekt of omdat een aanvraag niet is goedgekeurd.

Bepalend voor de plaats op de wachtlijst is de datum van binnenkomst van de volledige aanvraag. Bij meerdere aanvragen bepaalt een loting door een notaris wie in aanmerking komt voor vrijval van budget. Dit gebeurt per dag.

RVV Verduurzaming of STEP-wachtlijst?

U kunt overwegen om uw project te melden voor de RVV Verduurzaming als u aan de voorwaarden voldoet en start met de energetische verbeteringen na 1 januari 2019. Dit kan ook als u dit jaar al met de voorbereidende werkzaamheden, zoals funderingsherstel of het bouwrijp maken van de locatie, bent begonnen.

U moet dan wel uw STEP-aanvraag intrekken en daarnaast een melding doen van een voorgenomen investering voor de RVV Verduurzaming.

Wanneer u niet voor de RVV Verduurzaming kiest, blijft u op de wachtlijst van de STEP staan:
  • Kunt u niet wachten met het nemen van de energetische maatregelen tot 1 januari 2019, en begint u dit jaar met deze werkzaamheden, dan is er een hele kleine kans dat u alsnog voor de STEP in aanmerking komt. U komt dan niet in aanmerking voor de RVV Verduurzaming.
  • Heeft u een aanvraag STEP ingediend, waarbij u de woningen met 2 Energie-Index stappen verbetert, dan komt u niet in aanmerking voor de RVV Verduurzaming. U kunt uw aanvraag op de STEP-wachtlijst laten staan.
  • Bent u particuliere verhuurder en betaalt u geen verhuurderheffing? Dan komt u niet in aanmerking voor de RVV Verduurzaming. U kunt uw aanvraag op de STEP wachtlijst laten staan.
Kijk verder voor een overzicht van alle overeenkomsten en verschillen tussen de STEP en de RVV Verduurzaming.

Hoe meldt u een project aan?

U doet bij RVO.nl een melding van uw project bij de start van de renovatie. Dit kan sinds 1 januari 2019. Ook moeten de Energie-Indexen van de woningen binnen het project in de database EP-online staan.

Om deze groep niet opnieuw een opname te laten doen met de daarbij behorende kosten, maakt RVO.nl tijdelijk een uitzondering. Tot en met juni 2019 worden de EI-opnames vanaf 1 december 2017 geaccepteerd bij een aanvraag voor de RVV Verduurzaming.

Verhuurders moeten dan wel verklaren dat tussen de opnamedatum van de EI en de datum van aanvraag geen energetische verbeteringen/investeringen hebben plaatsgevonden bij deze woningen. Vanaf 1 juli 2019 geldt weer de eis dat een EI-opname maximaal 6 maanden oud is bij aanvraag.

In de melding van het project staat verder:

  • om welke woningen het gaat
  • hoeveel Energie-Index stappen u neemt
  • een begroting van de kosten
  • uw eigen netto-investering

Aanmelden project RVV Verduurzaming

Wilt u uw projecten bij de RVV Verduurzaming melden? Daarvoor neemt u zelf actie:

  1. Via e-Loket doet u een melding voor de RVV Verduurzaming bij RVO.nl.
  2. U trekt uw aanvraag voor de STEP in. Dit moet schriftelijk en kan met een e-mail. Vermeld in deze e-mail uw STEP-aanvraagnummer (Onderwerp: intrekken SEH + aanvraagnummer(s))
Wij zien het in de systemen als er dubbeling is met STEP-subsidie en de melding RVV Verduurzaming. Wij nemen contact op met de aanvrager zodra duidelijk is dat de voorlopige investeringsverklaring (VIV) verstuurd kan worden. Voor het versturen van de VIV vragen we u uw STEP-aanvraag in te trekken. Heeft u uw VIV ontvangen? Dan kunt u uw STEP-aanvraag van de wachtlijst intrekken. Dat doet u per mail. Als wij uw intrekking ontvangen hebben, krijgt u een ontvangstbevestiging. Ook sturen we u de VIV toe, evanals een bevestiging dat uw aanvragen zijn ingetrokken.
 
 

Service menu right