Overeenkomsten en verschillen STEP en RVV Verduurzaming

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de STEP en de RVV Verduurzaming?

Overeenkomsten

Beide regelingen zijn:

  • Gebaseerd op verbetering van de Energie-Index, vóór en na renovatie van de woning
  • Een aanvraag bevat meerdere woningen

Verschillen

 
STEPRVV Verduurzaming
Subsidie instrumentFiscaal instrument
Alle verhuurders met sociale huurwoning Belastingplichtige verhuurders met meer dan 50 huurwoningen met een huur onder de liberalisatiegrens (sociale huurwoningen)
9 subsidie categorieën en 9 subsidietarieven4 categorieën en 4 tarieven voor heffingsvermindering
Maximale subsidie € 9.500Maximale heffingsvermindering € 10.000
Minimale subsidie € 1.500Minimale heffingsvermindering € 3.000
Minimale verbetering van 2 Energie-Index klassen bij bepaalde stappen (van D naar B en van C naar A) voor de corporatiesector en van E naar C voor de overige verhuurdersMinimale verbetering van 3 Energie-Index klassen
Subsidie particuliere verhuurder voor verbetering tot Energie-Index ≤1,80 of lager, subsidie woningcorporatie voor verbetering tot Energie-Index ≤1,40 of lagerEr is geen verschil in de doelstelling voor een eind Energie-Index tussen particuliere verhuurders en woningcorporaties. Heffingsvermindering krijg je alleen bij verbetering naar Energie-Index ≤1,40 of lager
Start van de renovatie kan voor indiening  aanvraagStart van de renovatie in het jaar van de verhuurderheffing, op zijn vroegst per 1 januari 2019
Aanvragen – verlening - vaststellingAanvragen – voorlopige investeringsverklaring – definitieve investeringsverklaring
Geen opgave investeringskostenOpgave investeringskosten met een minimale investeringsgrens
Bij aanvraag opgave van te nemen maatregelen aan de woningGeen opgaven van de te nemen maatregelen aan de woning bij de aanvraag
Uitbetaling subsidie door RVO.nlVermindering van de verhuurderheffing door Belastingdienst
Meerjaren budgetJaarlijks budget
Wie het eerst komt die het eerst maalt tot aan bereiken subsidieplafondPer kwartaal kan de heffingsvermindering op nul worden gezet via ministeriële regeling
Eis dat een sociale huurwoning 2 jaar voor de aanvraag minimaal 3 maanden verhuurd is geweestVoor woningen waarvoor verhuurderheffing wordt betaald
Woningen met een Energie-Index < 1,4 voor woningcorporaties of < 1,8 voor overige verhuurders ontvangen geen subsidieAlle woningen die nog drie E.I. stappen kunnen maken, komen voor de heffingsvermindering in aanmerking, ook al zijn eerdere verbeteringsstappen in de STEP gehonoreerd

Service menu right