Procedure en kosten borgstellingslening SWZ

U hoeft voor de borgstellingsleningen zelf geen aanvraagprocedure in gang te zetten. Het enige dat u doet, is uw bank verzoeken gebruik te maken van de borgstellingsregeling, wanneer u een tekort heeft aan eigen vermogen om de kosten te kunnen dekken.

Daarbij geldt:

 1. De aanvraag voor een borgstellingskrediet valt samen met uw kredietaanvraag bij de bank.
 2. De bank beslist over uw financieringsaanvraag en bepaalt of toepassing van de Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) mogelijk is.
 3. Onderhandel samen over de kredietvoorwaarden als de bank u een lening met SWZ borgstelling wil verstrekken. Hierbij houdt de bank rekening met de SWZ voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de maximale looptijd van de borgstelling.
 4. Nadat de bank het kredietvoorstel heeft opgemaakt vraagt de bank borgstelling aan voor de borgstellingslening bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Wilt u als bank een aanvraag indienen voor een borgstellingslening voor fase 2 of 3 en u heeft deze niet beschikbaar binnen uw bank? Mail dan naar SWZ@rvo.nl of Neem contact met ons op.

Documenten

Als u borgstelling aanvraagt bij uw bank, zal de bank u om onderstaande documenten vragen.

Planontwikkelfase

 1. Gegevens WZ-onderneming (statuten e.d.)
 2. Een verklaring van uw gemeente dat er een locatie beschikbaar is voor de ontwikkeling van het woonzorgarrangement
 3. Een overeenkomst tussen uw WZ-onderneming en een procesbegeleider
 4. Een overeenkomst tussen uw WZ-onderneming en een architect
 5. Een begroting van de kosten, waarbij uw onderneming 1/3 deel van de kosten kan dragen
 6. Gegevens waaruit blijkt dat het project gaat om een woonzorgarrangement
 7. Een de-minimisverklaring. Een uitleg hierover en het formulier Verklaring de-minimissteun vindt u op de pagina Standaardformulieren Kaderbesluit EZ-subsidie.

Bouw- en nafinancieringsfase

 1. Gegevens onderneming (statuten e.d.)
 2. Een overeenkomst tussen uw WZ-onderneming en een (hoofd) aannemer
 3. De benodigde vergunningen om te kunnen bouwen
 4. Definitief ontwerp van het woonzorgarrangement
 5. Gegevens waaruit blijkt dat het gaat om een woonzorgarrangement
 6. Een overzicht van de kosten, waarin u aantoont welk deel van de kosten u als WZ-ondernemer kunt dragen

Kosten

De bank betaalt alleen voor de borgstelling voor de bouw- en nafinancieringsfase provisie aan RVO en zal dit bedrag normaliter aan u doorberekenen. De provisie bedraagt éénmalig 1,6%.

Subsidie (staatssteun)

De overheid staat borg voor de terugbetaling van de borgstellingslening die de bank aan u als WZ-ondernemer verstrekt. De bank betaalt hiervoor provisie die normaliter aan u wordt doorberekend. De provisie is echter lager dan gebruikelijk (niet marktconform), waardoor u een voordeel heeft. Dit voordeel wordt staatssteun (subsidie) genoemd.

De hoogte van dit bedrag bedraagt in de planontwikkelfase 3,8% maal het borgstellingsbedrag van de borgstellingslening. Het daadwerkelijke subsidiebedrag maakt de bank aan u kenbaar. De bank betaalt voor de borgstelling in deze fase geen provisie aan de Staat.  

In de bouw- en nafinancieringsfase bedraagt dit percentage 3,8%. De bank betaalt in deze fase 1,6% provisie over de borgstellingslening aan de Staat. Het bedrag aan subsidie zal de bank aan u kenbaar maken.

Service menu right