Subbied

Subbied

De regeling is sinds 1 september 2006 gesloten. De Regeling eenmalige uitkering baggerwerkzaamheden bebouwd gebied was bedoeld om gemeenten en waterschappen financieel te ondersteunen bij de uitvoering van achterstallig baggerwerk in bebouwd gebied.

Baggerwerk in bebouwd gebied moest meer prioriteit krijgen. De laatste jaren was veel baggerwerk blijven liggen. De gevolgen hiervan zijn aanzienlijk: er ontstaan problemen voor de scheepvaart, voor de waterhuishouding en voor milieu en leefomgeving. De stijgende kosten van baggerwerkzaamheden zijn er vaak een oorzaak van dat veel baggerwerk blijft liggen. Voor overheden zijn de kosten vaak moeilijk op te brengen.

Financiele ondersteuning

U kunt in de bijlage hieronder het evaluatierapport lezen.

De regeling Subbied kwam tot stand in opdracht van:
ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Download:

Service menu right