Subsidie energiebesparing eigen huis voor VvE

Gaat u als Vereniging van Eigenaren (VvE) voor uw gebouw en appartement(en) maatregelen nemen voor energiebesparing? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis aan. VvE’s kunnen nog gebruik maken van de regeling tot en met 2018.

Voor particuliere woningeigenaren is er geen subsidieregeling.

De Subsidie energiebesparing eigen huis stimuleert energiebesparing in bestaande woningen in de particuliere koopsector.

Wijzigingen per 4 april 2018

De regeling wordt met ingang van 4 april 2018 gewijzigd voor verenigingen. Bekijk het overzicht van de wijzigingen.

Budget VvE

Stand van zaken  - 16 juli 2018

Voor Verenigingen van Eigenaren is het totaalbudget € 12 miljoen voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw en € 2 miljoen voor MJOP, energieadvies en procesbegeleiding. Totaal was er tot en met 31 december 2018 € 60 miljoen beschikbaar voor deze regeling; er is nog subsidie beschikbaar voor VvE's. Zie ook de toelichting in de Staatscourant. Nog niet alle budgetten zijn vrijgegeven en gepubliceerd.

 Aantal aanvragers
Subsidie aangevraagd
 Beschikbaar subsidiebudget
Subsidie verstrekt
VvE
168€ 5.189.051
€ 12.000.000
€ 3.163.504
VvE*
56€ 131.997
€ 2.000.000
€ 85.232
*Dit zijn de aanvragen voor energieadvies,  MJOP en procesbegeleiding door VvE's.

Verenigingen van Eigenaren

Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor de Subsidie energiebesparing eigen huis. Onder een 'vereniging' verstaan we een Vereniging van Eigenaren (VvE), wooncoöperatie (dus geen woningcorporatie) of een woonvereniging.

Een vereniging kan subsidie aanvragen voor:
  • energieadvies en eventueel procesbegeleiding;
  • energieadvies in combinatie met een groen of duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en eventueel procesbegeleiding;
  • het laten uitvoeren van minimaal 2 energiebesparende maatregelen en­ eventueel een energieprestatiegarantie.

Bereken uw subsidie

U kunt uw subsidie vooraf zelf berekenen. De berekening Subsidie energiebesparing eigen huis is ter informatie en een indicatie.

Tip: Download de rekentool en sla deze eerst op op uw PC. De rekentool werkt niet op een IOS-platform (Apple).

Wet natuurbescherming

Bij sloop, nieuwbouw of werkzaamheden aan woningen en gebouwen moet de eigenaar controleren of er geen beschermde soorten aanwezig zijn. Zoals vleermuizen, uilen, mussen, gierzwaluwen of planten. U moet hier rekening mee houden bij uw verbouwingsplannen.

> Wet natuurbescherming

Wet- en regelgeving

Service menu right