Energieadvies met procesbegeleiding - Seeh

Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen het meest geschikt zijn voor uw gebouw(en)? En wilt u begeleiding bij het proces om deze maatregelen daadwerkelijk op te nemen in de besluiten van de vereniging? Via de regeling Energiebesparing eigen huis kunt u subsidie krijgen om energieadvies met procesbegeleiding in te winnen.

Subsidie voor energieadvies met procesbegeleiding

Voor een VvE is het proces om energiebesparende maatregelen te nemen, niet eenvoudig. U kunt hiervoor externe begeleiding inhuren. Deze begeleiding bestaat uit het opmaken van een energieadvies. De vereniging neemt op basis van het energieadvies een besluit om:

  • minimaal 2 energiebesparende maatregelen te nemen
  • deze maatregelen binnen 5 jaar uit te laten voeren

Meer over de voorwaarden en de energiebesparende maatregelen waaruit u kunt kiezen. Wanneer de vereniging besluit om geen energiebesparende maatregelen te nemen, kunt u nog wel subsidie aanvragen voor het energieadvies.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag van het energieadvies met procesbegeleiding is 75% van de factuur (inclusief btw), maar niet meer dan het maximale subsidiebedrag.

Subsidiebedrag energieadvies en procesbegeleiding

Aantal koopwoningen binnen verenigingMaximale subsidiebedragen
1 of 2 woningen€ 500
3 of 4 woningen€ 1.000
Bij meer dan 4 woningen€ 1.000 + € 100 per extra woning met een maximum van € 3.600

Service menu right