Energieadvies met procesbegeleiding - SEEH

Wilt u weten welke energiebesparende maatregelen het meest geschikt zijn voor uw gebouw(en)? En wilt u begeleiding bij het proces om deze maatregelen daadwerkelijk op te nemen in de besluiten van de vereniging? De regeling Energiebesparing eigen huis heeft subsidie om energieadvies met procesbegeleiding in te winnen.

Subsidie voor energieadvies met procesbegeleiding

Voor een VvE is het proces om energiebesparende maatregelen te nemen, niet eenvoudig. U kunt hiervoor externe begeleiding inhuren.

Deze begeleiding bestaat eruit dat er een energieadvies wordt opgemaakt. De vereniging neemt op basis van het energieadvies een besluit om:

  • minimaal 2 energiebesparende maatregelen te nemen
  • deze maatregelen binnen 5 jaar uit laat voeren.

Meer over de voorwaarden en de energiebesparende maatregelen waaruit u kunt kiezen.

Wanneer de vereniging geen besluit neemt tot het nemen van energiebesparende maatregelen, kunt u nog wel subsidie aanvragen voor het energieadvies.

Hoogte subsidie energieadvies en procesbegeleiding

Het subsidiebedrag van het energieadvies met procesbegeleiding is 75% van de factuur (inclusief btw), maar niet meer dan het maximum subsidiebedrag.

Aantal koopwoningen binnen vereniging

Maximaal subsidiebedrag

1 of 2 woningen€ 500
3 of 4 woningen€ 1.000
Bij meer dan 4 woningen€ 1.000 + € 100 per extra woning met een maximum van € 3.600

Service menu right