Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) - SEEH

Na het opstellen van een energieadvies weet u welke  energiebesparende maatregelen voor uw gebouw(en) het meest effectief zijn en het beste rendement opleveren. Wilt u deze maatregelen opnemen in het meerjaren onderhoudsplan (MJOP) van de vereniging? Maak dan gebruik van de subsidie Energiebesparing eigen huis voor het opstellen van MJOP in combinatie met een energieadvies, eventueel met procesbegeleiding.

Subsidie duurzaam of groen MJOP

Met een duurzaam of groen meerjaren onderhoudsplan (MJOP) zorgt u dat de gebouwen van de vereniging energiezuiniger worden. Het MJOP geeft een overzicht van de onderhouds-, herstel- en vernieuwingswerkzaamheden die uitgevoerd worden tijdens de looptijd van het plan. Ook bevat het een kostenberekening van de geplande werkzaamheden en een gelijkmatige toekenning van de kosten op jaarbasis.
 
Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet er een energieadvies zijn opgemaakt. Daarnaast plant de vereniging in het MJOP de uitvoering van 2 of meer energiebesparende maatregelen. De termijn om deze maatregelen uit te voeren is 10 jaar. Heeft u begeleiding nodig in dit proces? Procesbegeleiding kunt u meenemen in deze subsidieaanvraag.
 
In het MJOP moet u tenminste 2 energiebesparende maatregelen opnemen:

Hoogte subsidie MJOP

Het subsidiebedrag zal 75% van de factuur zijn (inclusief btw), maar niet meer dan het maximum subsidiebedrag.

Aantal koopwoningen binnen vereniging

Maximaal subsidiebedrag

1 of 2 woningen
€ 750
3 of 4 woningen
€ 1.500
meer dan 4 woningen
€ 1.500 + € 150 per extra woning met een maximum van € 5.400

Service menu right