Meerjarenonderhoudsplan MJOP - SEEH

Na het opstellen van een energieadvies weet u welke energiebesparende maatregelen voor uw gebouw(en) het meest effectief zijn en het beste rendement opleveren. Wilt u deze maatregelen opnemen in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) van de vereniging? Maak dan gebruik van de subsidie Energiebesparing eigen huis voor het opstellen van MJOP in combinatie met een energieadvies, eventueel met procesbegeleiding.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag zal 75% van de factuur zijn (inclusief btw), maar niet meer dan het maximale subsidiebedrag.

Subsidiebedrag voor MJOP

Aantal koopwoningen binnen vereniging

Maximaal subsidiebedrag

1 of 2 woningen

€ 750

3 of 4 woningen
€ 1.500
meer dan 4 woningen€ 1.500 + € 150 per extra woning met een maximum van € 5.400

Service menu right