Voorwaarden energieadvies, procesbegeleiding en MJOP

Wilt u subsidie aanvragen voor energieadvies, MJOP en/of procesbegeleiding?

U kunt slechts éénmaal subsidie aanvragen voor:

 • alleen het energieadvies
 • energieadvies met procesbegeleiding
 • energieadvies met een MJOP en eventueel procesbegeleiding

Het maakt niet uit hoeveel gebouwen de vereniging heeft. In alle 3 de gevallen geldt dat u geen subsidie voor het energieadvies heeft aangevraagd bij de gemeente of provincie. Of dat u van hen geen subsidie ontving.

Energieadvies

Eisen energieadvies:

 • na 1 september 2016 opgesteld
 • opgesteld door een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500, deel 02
 • bevat een nauwkeurige omschrijving van de bestaande situatie
 • heeft een technische en bouwkundige beoordeling van de schil en de installaties van het gebouw(en), ter plekke uitgevoerd
 • bevat een beschrijving van de mogelijke energiebesparingsmaatregelen
 • geeft de voor- en nadelen en de keuzemogelijkheden aan per maatregel
 • laat een inschatting van de investering zien
 • geeft inzicht in de terugverdientijd van de voorgenomen investeringen
 • geeft een inschatting van de te realiseren energiebesparing
 • een algemene uitleg over het mogelijk realiseren van een zeer energiezuinig pakket of een nul-op-de-meter-woning.

Energieadvies met procesbegeleiding of MJOP

Energieadvies met procesbegeleiding

Voor het aanvragen van een energieadvies met procesbegeleiding geldt dat de vereniging, op basis van het energieadvies, besluit om binnen 5 jaar minimaal 2 energiebesparende maatregelen uit te voeren. Dit besluit wordt schriftelijk vastgelegd. Een afschrift van dit besluit stuurt u mee met de aanvraag. U vraagt dus de subsidie aan, nadat u het energieadvies en de procesbegeleiding heeft laten uitvoeren.

Energieadvies met MJOP

Voor het aanvragen van het energieadvies met een MJOP, eventueel in combinatie met procesbegeleiding, plant de vereniging in het MJOP de uitvoering van minimaal 2 energiebesparende maatregelen. De termijn om deze maatregelen uit te voeren is 10 jaar. Heeft u hierbij hulp nodig? Procesbegeleiding kunt u meenemen in deze subsidieaanvraag.

Keuzelijst energiebesparende maatregelen

Vraagt u subsidie aan voor het energieadvies met procesbegeleiding of het energieadvies met MJOP? Dan kunt u kiezen uit deze energiebesparende maatregelen:
 • spouwmuur- , gevel-, dak-,  en vloer- of bodemisolatie
 • hoogrendementsglas
 • zonnepanelen
 • zonneboilers
 • biomassaketels
 • warmtepompen
 • pelletkachels

Bovenstaande maatregelen en apparaten moeten aan kwaliteitseisen voldoen. Welke eisen dat zijn, vindt u op: Energiebesparende maatregelen en Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE.

Administratieve voorwaarden

Vraagt u subsidie aan voor energieadvies of MJOP en procesbegeleiding? Dan heeft u nodig:

 • uw KvK-inschrijving en eHerkenning niveau 2+. Als u iemand machtigt om de subsidieaanvraag te doen, heeft deze partij ook eHerkenning 2+ nodig
 • een digitale kopie van een factuur en betalingsbewijs van het energieadvies, en indien van toepassing het MJOP en de procesbegeleiding
 • bij energieadvies en/of MJOP: een digitaal afschrift van het besluit van de vergadering van eigenaren of algemene ledenvergadering

Vraag uw Energieprestatieadviseur om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens van de Energieprestatieadviseur (EPA)
 • NAW-gegevens van de certificaathouder die het energieadvies heeft opgesteld
 • KvK-inschrijfnummer van de certificaathouder die het energieadvies heeft opgesteld
 • certificeringnummer van de certificaathouder

Als de energieprestatieadviseur niet de certificaathouder is, geeft u de volgende gegevens door:

 • NAW-gegevens van het bedrijf (certificaathouder) waarvoor de EPA-adviseur werkt
 • KvK-inschrijfnummer van het bedrijf (certificaathouder) waarvoor de EPA-adviseur werkt
 • Ccertificeringnummer van het bedrijf (certificaathouder) waarvoor de EPA-adviseur werkt

Service menu right