Algemene voorwaarden Vereniging van Eigenaren - SEEH

Als een Vereniging van Eigenaren (VvE) energiebesparende maatregelen wil treffen voor de woningen, dan gelden onderstaande voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie energiebesparing eigen huis.

Voorwaarden VvE

 • De vereniging bezit een KvK-inschrijving.
 • De vereniging bezit eHerkenning niveau 2.
 • Machtigt de vereniging een partij om de subsidieaanvraag te verzorgen? Dan vraagt deze partij aan met eHerkenning niveau 2+.
 • Is de vereniging verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van meer dan één gebouw? Voor een energieadvies en eventuele procesbegeleiding, of een energieadvies met een mjop en eventuele procesbegeleiding kan de vereniging subsidie ontvangen voor alle gebouwen met een maximum per VvE.
 • Voor de energiebesparende maatregelen ontvangt de vereniging eenmalig subsidie per gebouw.
 • De vereniging vraagt subsidie aan voor het gebouw dat bestaat uit appartementen/etagewoningen*. Een gebouw kan ook bestaan uit zogenaamde appartementsrechten. Niet alle appartementen met appartementsrechten hebben een woonfunctie. Sommige appartementen zijn commerciële ruimte of kantoor. Ook deze appartementsrechten tellen mee als appartement en dus voor het hele gebouw. De eigenaren van deze commerciële ruimten of kantoren komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
 • Elk appartement(srecht) wordt aangemerkt als een etagewoning in deze regeling. Voor het aanvragen van een aantal energiebesparende maatregelen gelden minimale oppervlakten per etagewoning**. Met uitzondering van het dak en de vloer, die kunnen immers alleen voor het gehele gebouw worden aangepakt.
 • Eigenaar-bewoners in de vereniging hebben de woning als hoofdverblijf of krijgen deze als hoofdverblijf na het uitvoeren van de maatregelen. Het hoofdverblijf is het adres waar de eigenaar-bewoner volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven.
 • Een eigenaar-bewoner is lid van de vereniging en kan maar één woning als hoofdverblijf hebben.
 • Bent u lid van een Vereniging van Eigenaren, en heeft de vereniging al subsidie ontvangen voor het gebouw? Er kan maar één keer per gebouw subsidie verstrekt worden aan een Vereniging van Eigenaren. Ongeacht of een tweede aanvraag over andere maatregelen gaat.
 • Verenigingen verklaren dat voor het energieadvies, mjop en procesbegeleiding en de energieprestatiegarantie geen subsidie is aangevraagd bij of verstrekt door een ander bestuursorgaan, zoals gemeente of provincie.

* Appartementen komen in veel soorten en maten voor, zoals maisonnette-, galerij- portiekwoningen en overige flatwoningen. Voor de aanvraag van subsidie scharen wij deze allemaal onder etagewoningen. Zo ook appartementen met 1 of meerdere woonlagen. Gesplitste woningen met meerdere zelfstandige wooneenheden, die eerder 1 woning vormden, vallen ook onder etagewoningen.

** Voorbeeld: U dient een subsidieaanvraag in voor uw VvE.  Het gebouw bestaat in totaal uit 40 appartementen (allen met appartementsrechten). De VvE kiest 2  maatregelen, bijvoorbeeld spouwmuurisolatie en HR++ glas. Voor spouwmuurisolatie geldt dat de minimale oppervlakte waarvoor u subsidie kunt aanvragen 13 m2 is en voor HR++ glas is dit 8 m2. De minimale oppervlaktes voor deze maatregelen bedragen voor het totale gebouw; 40*13 m2 = 520 m2 en 40*8 = 320 m2.

Als er van deze 40 appartementen 25 stuks in eigendom zijn van een particuliere eigenaar-bewoner dan komen alleen deze appartementen in aanmerking tot de subsidie. Het aandeelpercentage van de te verkrijgen subsidie wordt dan als volgt berekend: 25/40*100= 62,50%.

Voorwaarden maatregelen

 • U laat minstens 2 energiebesparende maatregelen uitvoeren.
 • De keuze is aan de aanvrager om te bepalen of er gestart wordt met de uitvoering voordat hij de subsidie heeft ontvangen. U heeft pas zekerheid over uw subsidie wanneer u de beschikking ontvangt. Als u besluit de maatregelen uit te voeren voordat u de beschikking heeft ontvangen, doet u dat op eigen risico. 
 • Binnen 12 maanden na de beschikking (besluit over uw aanvraag) moeten de energiebesparende maatregelen uitgevoerd zijn. Dit geldt ook voor de aanvullende maatregelen en het zeer energiezuinige pakket.
 • Het isoleren van de bestaande thermische schil van de bestaande woning mag gepaard gaan met uitbreiden of aanpassing van de woning. Echter alle nieuwbouwdelen zijn uitgesloten van subsidie en mogen niet worden meegeteld in de m2 van de aanvraag. Zie ook het Bouwbesluit 2012.
 • De vereniging laat alle maatregelen waarvoor een aanvraag wordt gedaan uitvoeren door één of meer deskundige bedrijven met een KvK-inschrijving. Het is niet toegestaan dat eigenaar/bewoners zelf de maatregelen uitvoeren. De vereniging is er verantwoordelijk voor dat alle uitvoerende bedrijven het uitvoerdersformulier invullen en ondertekenen. Dit moeten zij volledig, naar waarheid en leesbaar voor u invullen. Op het uitvoerdersformulier geven de uitvoerende bedrijven nauwkeurig aan hoeveel m2 of stuks van de (aanvullende) energiebesparende maatregelen worden gerealiseerd, en dat de maatregelen voldoen aan de (kwaliteits)eisen en voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de Rd- of U-waarde van isolatiemateriaal. Als de maatregelen aan de woningen door meerdere bedrijven worden uitgevoerd dan laat u elk bedrijf het uitvoerdersformulier invullen voor de maatregel(en) die dat betreffende bedrijf uitvoert. Het formulier vindt u in de aanvraagomgeving voor Vereniging voor Eigenaren.

Administratieve voorwaarden

Vraagt u subsidie aan voor energieadvies of MJOP en procesbegeleiding? Wij vragen om een digitale kopie van een factuur en betalingsbewijs van het energieadvies, en indien van toepassing het MJOP en de procesbegeleiding.Bij een besluit op basis van een energieadvies en/of MJOP voegt u een digitaal afschrift van het besluit van de vergadering van eigenaren of algemene ledenvergadering toe.

Vraag uw Energieprestatieadviseur om de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens van de Energieprestatieadviseur (EPA);
 • NAW-gegevens van de certificaathouder die het energieadvies heeft opgesteld;
 • KvK-inschrijfnummer van de certificaathouder die het energieadvies heeft opgesteld;
 • Certificeringnummer van de certificaathouder.

Indien EPA niet de certificaathouder is, moet u de volgende gegevens opvoeren:

 • NAW-gegevens van het bedrijf (certificaathouder) waarvoor de EPA-adviseur werkt;
 • KvK-inschrijfnummer van het bedrijf (certificaathouder) waarvoor de EPA-adviseur werkt;
 • Certificeringnummer van het bedrijf (certificaathouder) waarvoor de EPA-adviseur werkt.

Het uitvoerdersformulier

Op het uitvoerdersformulier geven de uitvoerende (bouw)bedrijven en aannemers aan dat de maatregelen voldoen aan de (kwaliteits)eisen en voorwaarden. Dit moeten zij volledig en leesbaar invullen. U als aanvrager zorgt dat alle uitvoerders het formulier ondertekenen.

Let op: Offertes van bedrijven gelden niet als uitvoerdersformulier. Wanneer u andere documenten aanlevert dan het juiste uitvoerdersformulier zal RVO.nl u vragen om het juiste formulier aan te leveren. Alleen volledige aanvragen nemen wij in behandeling.

Energieprestatiegarantie

 • Digitale kopie van offerte. Deze bevat een omschrijving van de aangeboden energieprestatiegarantie.
Meer informatie over de bewijslast kunt u vinden op mijn.rvo.nl verenigingen.

Woningtype

Tijdens uw aanvraag voor subsidie vragen wij uw woningtype. Voor VvE’s kiest u in de aanvraag voor 'etagewoningen'. Appartementen komen in veel soorten en maten voor: zoals maisonnette-, galerij- of portiekwoningen en overige flatwoningen. Voor de aanvraag van subsidie scharen wij deze allemaal onder etagewoningen. Zo ook appartementen met 1 of meerdere woonlagen. Gesplitste woningen met meerdere zelfstandige wooneenheden, voorheen 1 woning, vallen ook onder etagewoningen.

Service menu right