Energieadvies

Een vereniging kan vanaf 4 april 2018 subsidie ontvangen voor energieadvies. Ook als er in de ledenvergadering geen besluit is genomen tot het nemen van energiebesparende maatregelen.

Hoogte subsidie energieadvies

Het subsidiebedrag van het energieadvies zal 75% van de factuur zijn (inclusief btw), maar niet meer dan het maximum subsidiebedrag.

Aantal koopwoningen binnen vereniging

Maximaal subsidiebedrag

1 of 2 woningen
€ 200
3 of 4 woningen
€ 400
Bij meer dan 4 woningen
€ 400 + € 80 per extra woning met een maximum van € 2.480

Voorwaarden energieadvies

  • Het energieadvies is na 1 september 2016 opgesteld.
  • Een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500, deel 02 stelt het energieadvies op.
  • De vereniging vraagt subsidie voor energieadvies achteraf aan. U stuurt een factuur en een betalingsbewijs mee.
  • Voor de subsidie geldt het aantal woningen met eigenaar-bewoners van de vereniging. Dit betekent dat de bewoners eigenaar zijn en de woning hoofdverblijf is of wordt.
  • Is de vereniging verantwoordelijk voor meerdere gebouwen? Per vereniging ontvangt u maar eenmaal subsidie voor energieadvies.

Service menu right