Energieadvies en procesbegeleiding

Wilt u advies inwinnen over welke energiebesparende maatregelen het meest geschikt zijn voor uw gebouw? Maak dan gebruik van de Subsidie voor energieadvies en procesbegeleiding voor verenigingen.

Een energieadvies is een adviesrapport dat de vereniging inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen. Een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500, deel 02 Energieprestatie, moet het rapport opstellen.

Een overzicht van gecertificeerde bedrijven vindt u op www.maatwerkadviesvoorwoningen.nl.

Procesbegeleiding

Verenigingen kunnen zich door een externe partij laten begeleiden in het proces dat leidt tot een energieadvies en een besluit dat er binnen 60 maanden (was 12 maanden) minimaal 2 energiebesparende maatregelen worden uitgevoerd. De energiebesparende maatregelen die gelden zijn: spouwmuurisolatie, gevelisolatie, dakisolatie, vloer- of bodemisolatie, hoogrendementsglas, het aanbrengen van zonnepanelen en het installeren van zonneboilers, biomassaketels, warmtepompen en pelletkachels. 

Een vereniging kan subsidie ontvangen voor het energieadvies en procesbegeleiding, wanneer deze besluit om minimaal 2 van de bovenstaande maatregelen uit te voeren binnen 5 jaar (was 12 maanden).

Voor de subsidie voor advies- en procesbegeleidingskosten gelden eisen voor de kwaliteit van de 2 maatregelen. Er is voor het verkrijgen van de subsidie minimaal 1 deelnemend appartement vereist. U hoeft dus geen rekening te houden met het aantal vierkante meters isolatie, hoogrendementsglas of bijvoorbeeld het aantal zonnepanelen.

Met ingang van 4 april 2018 kunt u ook subsidie ontvangen voor het energieadvies, als er geen besluit wordt genomen tot uitvoering van de maatregelen.

Hoogte subsidie energieadvies en procesbegeleiding

Het subsidiebedrag van het energieadvies met procesbegeleiding zal 75% van de factuur zijn (inclusief btw), maar niet meer dan het maximumsubsidiebedrag. Met ingang van 4 april 2018 wordt het maximumsubsidiebedrag verhoogd.

Aantal koopwoningen binnen vereniging

Maximaal subsidiebedrag

1 of 2 woningen€ 500
3 of 4 woningen€ 1.000
Bij meer dan 4 woningen€ 1.000 + € 100 per extra woning met een maximum van € 3.600

Hoogte subsidie energieadvies

Het subsidiebedrag van het energieadvies zal 75% van de factuur zijn (inclusief btw), maar niet meer dan het maximumsubsidiebedrag.

Aantal koopwoningen binnen vereniging

Maximaal subsidiebedrag

1 of 2 woningen
€ 200
3 of 4 woningen
€ 400
Bij meer dan 4 woningen
€ 400 + € 80 per extra woning met een maximum van € 2.480

Voorwaarden

  • Het Energieadvies is na 1 september 2016 opgesteld.
  • Een bedrijf dat gecertificeerd is volgens de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 9500, deel 02 stelt het energieadvies op.
  • De vereniging vraagt subsidie voor energieadvies en procesbegeleiding achteraf aan. Daarna stuurt het daarbij een factuur en een betalingsbewijs mee. Subsidie voor uitsluitend procesbegeleiding is niet mogelijk
  • Voor de subsidie geldt het aantal woningen met eigenaar-bewoners van de vereniging. Dit betekent dat de bewoners eigenaar zijn en de woning hoofdverblijf is of wordt.
  • De vereniging kan subsidie ontvangen voor energieadvies en procesbegeleiding. Dit kan als de vereniging heeft besloten tot het binnen 12 maanden uitvoeren van minimaal 2 energiebesparende maatregelen of toepassingen van duurzame energieopties. Zoals het aanbrengen van zonnepanelen, het installeren van zonneboilers, biomassaketels, warmtepompen en pelletkachels uit het Energieadvies.
  • Is de vereniging verantwoordelijk voor meerdere gebouwen? Per vereniging ontvangt u maar eenmaal subsidie voor energieadvies en procesbegeleiding.
 

Service menu right