Meerjarenonderhoudsplan - SEEH

Verenigingen ontvangen subsidie voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) in combinatie met een energieadvies. In een MJOP van een vereniging staan de duurzame plannen en maatregelen.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De vereniging kan eenmalig subsidie aanvragen en ontvangen voor het inwinnen van MJOP in combinatie met een energieadvies, eventueel met procesbegeleiding. Het subsidiebedrag zal 75% van de factuur zijn (inclusief btw), maar niet meer dan het maximum subsidiebedrag. Met ingang van 4 april 2018 wordt het maximale subsidiebedrag verhoogd.

 

Aantal koopwoningen binnen vereniging

Maximaal subsidiebedrag

1 of 2 woningen
€ 750
3 of 4 woningen
€ 1.500
meer dan 4 woningen
€ 1.500 + € 150 per extra woning met een maximum van € 5.400

Voorwaarden

 • Subsidie voor een MJOP ontvangt u alleen in combinatie met een energieadvies.
 • Voor de subsidie geldt het aantal woningen met eigenaars-bewoners van de vereniging. Dit betekent dat de woning eigendom is en ook hoofdverblijf van de bewoner is of wordt.
 • De vergadering van eigenaars of de algemene ledenvergadering van een vereniging stelde het MJOP vast na 1 september 2016.
 • Het MJOP beschrijft alleen de delen van een gebouw of groep van gebouwen waarvoor de vereniging verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud.
 • De vereniging vraagt subsidie voor energieadvies, MJOP en/of procesbegeleiding achteraf aan. Het stuurt daarbij een factuur en een betalingsbewijs mee.
 • Is de vereniging verantwoordelijk voor meerdere gebouwen? Per vereniging kunt u maar eenmaal subsidie ontvangen voor Energieadvies en/of MJOP en procesbegeleiding.
 • Het MJOP bevat een overzicht van de onderhouds-, herstel- en vernieuwingswerkzaamheden gedurende de looptijd van het plan.
 • Het MJOP bevat een kostenberekening van de geplande werkzaamheden en een gelijkmatig toekenning van de kosten aan de onderscheiden jaren.
 • Het MJOP bevat de planning van de uitvoering van minimaal 2 van de volgende maatregelen binnen 10 jaar:
  • isolatie van dak
  • gevelisolatie
  • spouwmuurisolatie
  • vloer of bodem isolatie
  • aanbrengen van hoogrendementsglas
  • aanbrengen van zonnepanelen
  • aanbrengen van zonneboilers
  • plaatsen van pelletskachels
  • plaatsen van warmtepompen
  • plaatsen van biomassaketels

Voor de subsidie voor advies-, MJOP- en procesbegeleidingskosten gelden eisen voor de kwaliteit van de 2 maatregelen. Deze moet u in het MJOP opnemen. Er is voor het verkrijgen van de subsidie minimaal 1 deelnemend appartement vereist. U hoeft dus geen rekening te houden met het aantal vierkante meters isolatie, hoogrendementsglas of bijvoorbeeld het aantal zonnepanelen.

Bekijk ook de algemene voorwaarden voor VvE's.

Service menu right