Zeer energiezuinig pakket vereniging - SEEH

Wilt u het maximale aantal energiebesparende maatregelen in het hele gebouw nemen? Kies dan voor het 'zeer energiezuinig pakket'. Dit zijn samenhangende maatregelen die u uitvoert in het hele gebouw. Hiervoor ontvangt u een bonussubsidie.

De maatregelen stellen hogere eisen aan onder andere isolatiewaarden en passen goed bij het nul-op-de-meter-concept voor woningen.

Per 4 april 2018 wordt de termijn verrruimd waarop de maatregelen voor het zeer energiezuinig pakket moeten zijn uitgevoerd:
  • De uitvoeringstermijn voor eigenaar/bewoners die een zeer energiezuinig pakket uitvoeren, gaat van 4 naar 8 maanden.
  • De uitvoeringstermijn voor verenigingen die een zeer energiezuinig pakket uitvoeren, gaat van 12 maanden naar 24 maanden.

Bonussubsidie

Voldoen de maatregelen die u wilt treffen aan de voorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor extra subsidie van € 4.000. Voor VvE's geldt dit extra bedrag per woning.

Voorwaarden zeer energiezuinig pakket

  • Algemene voorwaarden
  • U neemt de volgende maatregelen: isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren, een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning. Nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd, moet u, door middel van een kierdichtheidstest, laten controleren of uw huis inderdaad voldoet aan de geëiste kierdichting.
  • De maatregelen voldoen aan de hogere isolatiewaarden, ventilatie-eisen en kierdichtheid.
     
MaatregelIsolatiewaarden
Dakisolatieminimale Rc-waarde 6,5 [m2K/W]
Gevelisolatieminimale Rc-waarde 5,0 [m2K/W]
Vloerisolatieminimale Rc-waarde 4,0 [m2K/W]
Triple glasmaximale U-waarde 0,8 [W/m2K]
Isolerende kozijnenmaximale U-waarde 1,5 [W/m2K]
Isolerende deuren in de gevelmaximale U-waarde 1,5 [W/m2K]

Ventilatie-eisen

Een CO2-gestuurd ventilatiesysteem of een balansventilatie met warmteterugwinning.

Kierdichtheid

Een kierdichtheid die door een luchtdichtheidstest (Qv_10) kar [l/sm2] ten hoogste 0,4 bedraagt.

Service menu right