Energiebesparende maatregelen verenigingen - SEEH

Uw gebouw(en) energiezuiniger maken? Uw vereniging komt in aanmerking voor subsidie energiebesparing eigen huis als u 2 of meer energiebesparende maatregelen uitvoert.

Heeft de vereniging meerdere gebouwen, kunt u per gebouw subsidie aanvragen.

Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u het subsidiebedrag voorafgaand aan de uitvoering. U heeft 1 jaar de tijd om de maatregelen daadwerkelijk uit te voeren nadat RVO.nl de beschikking aan u heeft verstuurd.

De maatregelen waarvoor u subsidie kunt aanvragen zijn:

  • Spouwmuurisolatie
  • Gevelisolatie
  • Dakisolatie of zolder/vlieringvloer
  • Vloerisolatie en/of bodemisolatie
  • Hoogrendementsglas
De kwaliteitseisen waaraan de maatregelen moeten voldoen:
Energiebesparende maatregelKwaliteitseis, ten minste:Minimale oppervlakte* in m2Subsidie per m2
 Rd in m2K/W U in W/m2KEtagewoning-
SpouwmuurisolatieRd ≥ 1,113€5
Gevelisolatie (binnen of buiten)Rd≥ 3,513€25
DakisolatieRd≥ 3,5Gehele oppervlakte€15
Zolder-/vlieringisolatieRd≥ 3,5Gehele oppervlakte€5
VloerisolatieRd≥ 3,5Gehele oppervlakte€5
BodemisolatieRd≥ 3,5Gehele oppervlakte€4
HR++ GlasU≤ 1,28€35
Triple Glas**U ≤ 0,88€45

* Vermenigvuldigd met het aantal etagewoningen (appartementen) in het gebouw. Voor dak-, zolder/vlieringvloer en vloer-en/of bodemisolatie geldt de gehele oppervlakte.
**Let op alleen bij toepassing van triple glas komt u in aanmerking voor subsidie voor nieuwe kozijnen als aanvullende maatregel.

In aanmerking komen voor subsidie? Lees de voorwaarden.

U kunt naast deze energiebesparende maatregelen aanvullende energiebesparende maatregelen aanvragen.

Service menu right