Energiebesparende maatregelen verenigingen - SEEH

Uw gebouw(en) energiezuiniger maken? Uw vereniging komt in aanmerking voor de Subsidie energiebesparing eigen huis als u 2 of meer energiebesparende maatregelen uitvoert.

Heeft de vereniging meerdere gebouwen? Dan kunt u per gebouw subsidie aanvragen.

Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u het subsidiebedrag voorafgaand aan de uitvoering. Nadat RVO.nl de beschikking naar u heeft gestuurd, heeft u 1 jaar de tijd om de maatregelen uit te voeren.

U kunt subsidie aanvragen voor onderstaande maatregelen:

  • spouwmuurisolatie
  • gevelisolatie
  • dakisolatie of zolder-/vlieringvloer
  • vloerisolatie en/of bodemisolatie
  • hoogrendementsglas

Kwaliteitseisen energiebesparende maatregelen

Energiebesparende maatregelKwaliteitseis, ten minste:Minimale oppervlakte* in m2Subsidie per m2
 Rd in m2K/W U in W/m2KEtagewoning-
SpouwmuurisolatieRd ≥ 1,113€5
Gevelisolatie (binnen of buiten)Rd≥ 3,513€25
DakisolatieRd≥ 3,5Gehele oppervlakte€15
Zolder-/vlieringisolatieRd≥ 3,5Gehele oppervlakte€5
VloerisolatieRd≥ 3,5Gehele oppervlakte€5
BodemisolatieRd≥ 3,5Gehele oppervlakte€4
HR++ GlasU≤ 1,28€35
Triple Glas**U ≤ 0,88€45

* Vermenigvuldigd met het aantal etagewoningen (appartementen) in het gebouw. Voor dak-, zolder/vlieringvloer en vloer-en/of bodemisolatie geldt de gehele oppervlakte.
**Let op alleen bij toepassing van triple glas komt u in aanmerking voor subsidie voor nieuwe kozijnen als aanvullende maatregel.

Benieuwd of u in aanmerking komt voor subsidie? Lees de voorwaarden.

U kunt naast deze energiebesparende maatregelen aanvullende energiebesparende maatregelen aanvragen.

Service menu right