Energieprestatiegarantie verenigingen - SEEH

De energieprestatiegarantie is een verzekering die u afsluit met uw bouwbedrijf. U krijgt daarmee zekerheid dat het bedrijf de energiebesparende maatregelen goed uitvoert en dat u de afgesproken energiebesparing daadwerkelijk haalt.

Onderdeel van de garantie is een kwaliteitscontrole tijdens de uitvoering en een keuring bij de oplevering van de getroffen maatregelen. De garantie verzekert u tegen de gevolgen als de aannemer de gemaakte afspraken niet nakomt. Dit betekent onder andere dat u verzekerd bent voor de extra afbouwkosten als het bouwbedrijf failliet gaat. Daarnaast krijgt u een garantie tegen verborgen gebreken en bij constructiefouten na oplevering. Deze garantie kan per aanbieder verschillen.

Als na de oplevering blijkt dat u de berekende besparing niet haalt, kunt u een beroep doen op de garantie. Waar nodig laat u extra maatregelen nemen om het beoogde rendement waar te maken. Ook kunt u een schadevergoeding ontvangen.

Budget en aanvraag

U komt in aanmerking voor de energieprestatiegarantie wanneer u ten minste 2 enerigebesparende maatregelen neemt. Voor de subsidie voor de energieprestatiegarantie gelden bepaalde voorwaarden. U kunt subsidie voor de energieprestatiegarantie aanvragen in het aanvraagformulier voor de energiebesparende maatregelen.

De hoogte van de subsidie voor een energieprestatiegarantie bedraagt 50% van de afsluitkosten van de energieprestatiegarantie tot een maximumbedrag van € 200 per koopwoning.

Service menu right