Voorwaarden energiebesparende maatregelen - SEEH

Wilt u als Vereniging van Eigenaren (VvE) energiebesparende maatregelen treffen voor uw woningen? Maak dan gebruik van de Subsidie energiebesparing eigen huis.

Voor de energiebesparende maatregelen verstrekt RVO.nl éénmaal subsidie per gebouw. Heeft u meer dan 1 gebouw? Dan vraagt u per gebouw subsidie aan.

Voorwaarden VvE

 • Eigenaar bewoners in de vereniging hebben de woning als hoofdverblijf of krijgen deze als hoofdverblijf na het uitvoeren van de maatregelen. Het hoofdverblijf is het adres waar de eigenaar-bewoner volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven.
 • Een eigenaar bewoner is lid van de vereniging en kan maar één woning als hoofdverblijf hebben.
 • U laat ten minste 2 energiebesparende maatregelen uitvoeren.
 • De vereniging laat alle maatregelen waarvoor een aanvraag wordt gedaan uitvoeren door één of meer deskundige bedrijven met een KvK-inschrijving. Eigenanaren bewoners mogen de maatregelen zelf niet uitvoeren.
 • De vereniging is er verantwoordelijk voor dat alle uitvoerende bedrijven het uitvoerdersformulier invullen en ondertekenen. Dit moeten zij volledig, naar waarheid en leesbaar voor u invullen. Meer over dit formulier leest u in de volgende paragraaf.
 • Binnen 12 maanden na de beschikking moeten de energiebesparende maatregelen uitgevoerd zijn. Dit geldt ook voor de aanvullende maatregelen.
 • Voor het zeer energiezuinige pakket geldt een uitvoeringstermijn van 2 jaar.
 • Het isoleren van de bestaande thermische schil van de bestaande woning mag mag u combineren met uitbreiding of aanpassing van de woning. Deze nieuwbouwdelen zijn uitgesloten van subsidie en mogen niet worden meegeteld in de m2 van de aanvraag. Zie ook het Bouwbesluit 2012.
 • Bij subsidieaanvragen tussen de € 25.000 en € 125.000 kan een vereniging in overleg met RVO.nl een voorschot krijgen. Aanvragen onder de € 25.000 betaalt RVO.nl in een keer uit.
 • U mag er voor kiezen om met de uitvoering van de energiebesparende maatregelen te starten na het indienen van de aanvraag. U heeft pas zekerheid over uw subsidie wanneer u de beschikking (besluit over uw aanvraag) ontvangt. Besluit u de maatregelen uit te voeren voordat u de beschikking heeft ontvangen? Dan doet u dat op eigen risico.
 • In bijzondere omstandigheden kan RVO.nl 1 keer uitstel verlenen voor het uitvoeren van de energiebesparende en de aanvullende energiebesparende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan een langdurige vorstperiode, waardoor de werkzaamheden stil komen te liggen. Uw moet u aanvraag tot uitstel goed onderbouwen.
 • Als u wijzigingen of aanvullingen op de aanvraag heeft, geef deze dan zo snel mogelijk door via Klantcontact RVO.nl onder vermelding van uw aanvraagnummer.

Alle details van de voorwaarden leest u in de regelingstekst in de Staatscourant.

Het uitvoerdersformulier

Voor de aanvraag voor energiebesparende maatregelen, aanvullende energiebesparende maatregelen of het zeer energiezuinig pakket, heeft u het uitvoerdersformulier nodig. Dit formulier vindt u op mijn.rvo.nl, rechts onder de kop 'Formulieren downloaden'.

Worden de maatregelen aan de woningen door meerdere bedrijven uitgevoerd? Dan laat u elk bedrijf het uitvoerdersformulier invullen voor de maatregel(en) die dat bedrijf uitvoert.

Op dit formulier beschrijven de uitvoerende bedrijven nauwkeurig aan hoeveel m2 of stuks van de (aanvullende) energiebesparende maatregelen zij gaan realiseren. Ook geven zij op dit formulier aan dat de maatregelen voldoen aan de (kwaliteits)eisen en voorwaarden, zoals de Rd- of U-waarde van isolatiemateriaal.

U als aanvrager zorgt dat alle uitvoerders het formulier ondertekenen.

Let op

Offertes van bedrijven gelden niet als uitvoerdersformulier. Wanneer u andere documenten aanlevert dan het juiste uitvoerdersformulier, zullen wij u vragen om het juiste formulier naar ons te sturen. Alleen volledige aanvragen nemen wij in behandeling.

Woningtype en appartementsrechten

Woningtype

Appartementen komen in vele soorten en maten voor, zoals: maisonnette-, galerij- of portiekwoningen en overige flatwoningen. In het aanvraagformulier vragen wij naar uw woningtype. U kiest hier 'etagewoningen'. Ook als het gaat om appartementen met 1 of meer woonlagen. Gesplitste woningen met meerdere zelfstandige wooneenheden, die voorheen 1 woning waren, vallen ook onder etagewoningen.

Appartementsrechten

Een gebouw kan ook bestaan uit zogenaamde appartementsrechten. Elk appartement(srecht) wordt aangemerkt als een etagewoning in deze regeling. Niet alle appartementen met appartementsrechten hebben een woonfunctie. Sommige appartementen zijn commerciële ruimte of kantoor. Ook deze appartementsrechten tellen mee als appartement en dus voor het hele gebouw.
 
De eigenaren van deze commerciële ruimten of kantoren komen niet in aanmerking voor deze subsidie.
Voor het aanvragen van een aantal energiebesparende maatregelen gelden minimale oppervlakten per etagewoning. Uitzonderingen zijn het dak en de vloer. Die kunnen immers alleen voor het gehele gebouw worden aangepakt.

Voorbeeld:

Uw gebouw bestaat in totaal uit 40 appartementen (alle met appartementsrechten). U kiest 2  maatregelen, bijvoorbeeld spouwmuurisolatie en HR++ glas. Voor spouwmuurisolatie geldt dat de minimale oppervlakte waarvoor u subsidie kunt aanvragen 13 m2 is en voor HR++ glas is dit 8 m2.
De minimale oppervlakten voor deze maatregelen zijn voor het totale gebouw:
 • 40 x 13 m2 = 520 m2
 • 40 x 8 = 320 m2
Als van deze 40 appartementen 25 stuks eigendom zijn van leden van de VvE (die in deze woningen hun hoofdverblijf hebben), komen alleen deze appartementen in aanmerking voor subsidie. Het aandeelpercentage van de te verkrijgen subsidie wordt als volgt berekend: 25/40*100= 62,50%.

Handhaving

Handhavers van RVO.nl kunnen de uitvoering op de locatie komen controleren. Blijkt bij de controle dat de maatregelen niet volledig zijn uitgevoerd op basis van de maatregelen en oppervlakten die u heeft opgegeven? Of heeft u RVO.nl verkeerd geïnformeerd? Dan leidt dit tot volledige terugvordering van de subsidie. Er kan in zulke gevallen melding gemaakt worden bij de fraudecoördinator van RVO.nl.

Bewaar al uw documenten over de Subsidie energiebesparing eigen huis zorgvuldig (ook die over maatwerkadvies en energieprestatiegarantie). U bent verplicht deze administratie 5 jaar te bewaren. Tijdens deze 5 jaar kunnen inspecteurs van RVO.nl uw woning(en) controleren.

Service menu right