Zeer energiezuinig pakket vereniging - SEEH

Wilt u het maximale aantal energiebesparende maatregelen in het hele gebouw nemen? Kies dan voor het zeer energiezuinig pakket (ZEP). Dit zijn samenhangende maatregelen die u uitvoert in het hele gebouw. Hiervoor ontvangt u een bonussubsidie.

Voor dit pakket gelden hogere eisen aan onder andere isolatiewaarden en passen goed bij het nul-op-de-meter-concept voor woningen.

De uitvoeringstermijn voor verenigingen die een zeer energiezuinig pakket uitvoeren is 24 maanden.

Bonussubsidie

Voldoet de uitvoering van de maatregelen die u wilt treffen aan de kwaliteitseisen en de voorwaarden? Dan komt u in aanmerking voor extra subsidie van € 4.000 per woning.

Kwaliteitseisen

U neemt de volgende maatregelen:

  • isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren
  • een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning.
Nadat alle maatregelen zijn uitgevoerd, moet u, door middel van een kierdichtheidstest, laten controleren of uw huis inderdaad voldoet aan de geëiste kierdichting.

De maatregelen voldoen aan de hogere isolatiewaarden, ventilatie-eisen en kierdichtheid.

Isolatiewaarden maatregelen

MaatregelIsolatiewaarden
Dakisolatieminimale Rc-waarde 6,5 [m2K/W]
Gevelisolatieminimale Rc-waarde 5,0 [m2K/W]
Vloerisolatieminimale Rc-waarde 4,0 [m2K/W]
Triple glasmaximale U-waarde 0,8 [W/m2K]
Isolerende kozijnenmaximale U-waarde 1,5 [W/m2K]
Isolerende deuren in de gevelmaximale U-waarde 1,5 [W/m2K]

 

Ventilatie-eisen

Een CO2-gestuurd ventilatiesysteem of een balansventilatie met warmteterugwinning.

Kierdichtheid

Een kierdichtheid die door een luchtdichtheidstest (Qv_10) kar [l/sm2] ten hoogste 0,4 bedraagt.

Service menu right