Subsidie extern advies verduurzaming scholen

Wilt u als schoolbestuur primair of voortgezet onderwijs uw bestaande school verduurzamen of verfrissen? Weet u niet wat de mogelijkheden zijn? Vraag dan subsidie aan voor de inhuur van een externe adviseur, die gespecialiseerd is verduurzaming en verfrissing van scholen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot maximaal € 3.500.

Budget

Het beschikbare subsidiebudget voor 2016/2017 was € 525.000. RVO.nl kan ongeveer aan 150 aanvragen subsidie toekennen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Het maximale bedrag is € 3.500 (inclusief btw).

De subsidiabele kosten zijn de kosten die in aanmerking komen voor subsidie. In dit geval gaat het om de kosten van een extern advies op maat van een specialist voor verduurzaming en verfrissing van schoolgebouw(en).

Aanvraagproces

Bekijk het stappenplan voor het aanvragen van de subsidie.

Aanvragen

U kon subsidie aanvragen per oktober 2016. De regeling sloot op vrijdag 31 december 2017, 17:00 uur. RVO.nl neemt alleen volledige aanvragen in behandeling. U kunt de subsidie extern advies verduurzaming scholen aanvragen via Mijn.rvo.nl.
 
Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning, niveau 1 nodig. Het aanvragen en ontvangen van een eHerkenningsmiddel duurt 1 tot 7 werkdagen. Zonder deze eHerkenning kunt u geen digitale aanvraag indienen via het eLoket, dus regel dit op tijd.

Inspiratie opdoen?

  • Informatie over verduurzaming en verfrissing van scholen vindt u op Green Deal Scholen.
  • Zoekt u inspiratie? Of bent u benieuwd naar ervaringen van anderen? Bekijk hun praktijkervaringen.
  • Wilt u aan de slag met het verduurzamen van gebouwen? Een aantal handige instrumenten hiervoor vindt u op RVO.nl en Green Deal Scholen.

Achtergrond

Wat is verduurzaming en verfrissing ?

  • energiebesparende maatregelen treffen
  • duurzame energiebronnen benutten
  • maatregelen nemen die het binnenklimaat van scholen verbeteren

Doel Subsidie extern advies verduurzaming scholen

RVO.nl is partner bij de uitvoering van de Green Deal. De Green Deal Scholen helpt schoolbesturen en gemeenten om energiezuinige, gezonde en betaalbare scholen te realiseren. Zo versnellen we de totstandkoming van een duurzame leer- en werkomgeving. Deze subsidie draagt bij aan de duurzame groei in Nederland, zoals afgesproken in het Energieakkoord.

Service menu right