Subsidie extern advies verduurzaming scholen

De Green Deal Scholen is per 1 april 2018 beëindigd. Wilt u weten welke resultaten de Green Deal heeft geboekt? Download dan het rapport met de opbrengsten van de Green Deal.

Budget

Het beschikbare subsidiebudget voor 2016/2017 was € 525.000. RVO.nl kan ongeveer aan 150 aanvragen subsidie toekennen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Het maximale bedrag is € 3.500 (inclusief btw).

De subsidiabele kosten zijn de kosten die in aanmerking komen voor subsidie. In dit geval gaat het om de kosten van een extern advies op maat van een specialist voor verduurzaming en verfrissing van schoolgebouw(en).

In de praktijk

  • Informatie over verduurzaming en verfrissing van scholen vindt u op Green Deal Scholen.
  • Zoekt u inspiratie? Of bent u benieuwd naar ervaringen van anderen? Bekijk hun praktijkervaringen.
  • Wilt u aan de slag met het verduurzamen van gebouwen? Een aantal handige instrumenten hiervoor vindt u op RVO.nl en Green Deal Scholen.

Achtergrond

Wat is verduurzaming en verfrissing ?

  • energiebesparende maatregelen treffen
  • duurzame energiebronnen benutten
  • maatregelen nemen die het binnenklimaat van scholen verbeteren

Doel Subsidie extern advies verduurzaming scholen

RVO.nl is partner bij de uitvoering van de Green Deal. De Green Deal Scholen helpt schoolbesturen en gemeenten om energiezuinige, gezonde en betaalbare scholen te realiseren. Zo versnellen we de totstandkoming van een duurzame leer- en werkomgeving. Deze subsidie draagt bij aan de duurzame groei in Nederland, zoals afgesproken in het Energieakkoord.

De Green Deal Scholen was een samenwerkingsprogramma met als partners VNG, PO-Raad, Ruimte-OK, Klimaatverbond Nederland, RVO, Platform31 en GGD-GHOR Nederland.

Service menu right