Service menu right

POP3: Subsidie jonge landbouwers

Neemt u een bedrijf over en wilt u daarbij duurzame investeringen doen? Met de POP3-subsidie Jonge landbouwers 2019 vraagt u als landbouwer onder 41 jaar subsidie aan. De overheid wil jonge landbouwers onder de 41 jaar stimuleren en ondersteunen. Daarmee kunnen zij beter inspelen op marktontwikkelingen en wensen van de samenleving.

Europese vlag
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

De subsidie valt onder het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP). Er zijn 26 investeringscategorieën (pdf) waarvoor u subsidie kunt krijgen. U kunt voor maximaal 3 investeringen subsidie aanvragen. Voor de volgende provincies veranderen de openstellingsbesluiten. Hierdoor wijzigen er categorieën:

  • Voor de provincie Friesland vervallen de categorieën Windmolens en Kleine windturbines.
  • Voor de provincie Flevoland wijzigt de categorie Voorzieningen en weidegang. Doet u een aanvraag voor deze categorie? Dan heeft u geen natuurvergunning meer nodig.

De subsidie is maximaal 30% van de subsidiabele kosten. Er is geen maximum bedrag beschikbaar aan subsidiabele kosten. U kunt maximaal € 20.000 subsidie ontvangen. Er is ook geen minimum bedrag beschikbaar aan subsidiabele kosten voor iedere investering. Het subsidiebedrag is minimaal € 10.000.

Aanvragen

Vanaf 2 december 2019 om 9:00 uur kunt u de POP3-subsidie Jonge landbouwers 2019 bij ons aanvragen. Uw aanvraag moet 7 februari 2020 om 17:00 uur bij ons binnen zijn. Doet u een aanvraag voor de provincie Zuid-Holland? Dan mag u deze tot en met 00:00 uur bij ons indienen.

U vraagt de subsidie aan met uw DigiD. Voor het aanvragen van deze subsidie gebruikt u uw persoonlijke relatienummer als jonge landbouwer. Heeft u nog geen persoonlijk relatienummer? Log dan in met uw eigen DigiD. U ontvangt dan automatisch een relatienummer. U gebruikt niet het relatienummer van uw agrarisch bedrijf en logt dus niet in voor uw bedrijf met eHerkenning.

Kies uw provincie om deze subsidie aan te vragen:

Drenthe
Friesland
Flevoland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland

Provinciale verschillen

Elke provincie publiceert de regeling voor POP3 Jonge landbouwers en RVO.nl voert deze uit. Elke provincie publiceert inhoudelijk dezelfde regeling en openstellingsbesluit. In het openstellingsbesluit staat wanneer de subsidie opengaat en welk subsidiebedrag er beschikbaar is.

De provincie stelt 50% van het geld beschikbaar, de rest betaalt de Europese Unie. Het subsidiebedrag kan voor iedere provincie verschillend zijn. Uw provincie geeft aan welke investeringen zij uit de lijst subsidiabel stellen. De voorwaarden vindt u op mijn.rvo.nl op de pagina waarop u de subsidie aanvraagt.

Een overzicht van de investeringen die u kunt doen voor de subsidie jonge landbouwers vindt u op de website van uw provincie.