Gesloten voor aanvragen

POP3 jonge landbouwers 2019

Gepubliceerd op:
10 februari 2014
Laatst gecontroleerd op:
22 maart 2022

Bent u landbouwer en jonger dan 41 jaar? En wilt u duurzame investeringen doen? U krijgt hiervoor misschien de subsidie POP3 jonge landbouwers 2019. Met uw investering speelt u in op de marktontwikkelingen en op wensen in de samenleving.

Deze regeling is onderdeel van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Investeringscategorieën

De subsidie Jonge landbouwers valt onder het derde plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Er waren in 2019 26 investeringscategorieën waarvoor u subsidie kon krijgen. U kon voor maximaal 3 investeringscategorieën subsidie aanvragen. Elke provincie bepaalt zelf voor welke categorieën u subsidie kunt krijgen. U vindt meer informatie hierover op de website van uw provincie.

Subsidiebedrag

De subsidie is maximaal 30% van de subsidiabele kosten. Hoe hoog de subsidiabele kosten zijn, maakt niet uit: hier geldt geen maximum voor. U kunt maximaal € 20.000 aan subsidie ontvangen en minimaal € 10.000.

Lees hoe u uw subsidie kunt berekenen.

Voorwaarden

Als de POP3-subsidie Jonge landbouwers 2019 aan u is toegekend, gelden de volgende voorwaarden:

Algemene voorwaarden

 • U bent (voor het eerst) bedrijfshoofd van een landbouwbedrijf.
 • U heeft voor lange tijd blokkerende zeggenschap over het landbouwbedrijf. Dit heeft u alleen of samen met andere landbouwers. Het gaat hierbij om beslissingen die één of meer jonge landbouwers nemen over het beheer, de voordelen en de financiële risico’s.
 • U gebruikt de subsidie voor investeringen in dit landbouwbedrijf. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert hierop.
 • De investeringen moeten voldoen aan de voorwaarden die in de lijst met investeringscategorieën staan.

Lees meer over de voorwaarden voor deze subsidie in het handboek POP3-subsidie. U vindt deze op de website van Regiebureau POP.

Huurkoop of financial lease

Wilt u uw investering doen via huurkoop of financial lease? Dit mag.

Huurkoop

Kiest u voor huurkoop, dan gelden de volgende voorwaarden:

 • De huurkoopovereenkomst stopt uiterlijk 31 december 2028.
 • U krijgt alleen subsidie over de huurkooptermijnen die u vóór het insturen van de vaststelling betaald heeft.
 • U hoeft niet alle termijnen van de huurkoop helemaal af te betalen als u de vaststelling verstuurt.
 • Op de huurkoopovereenkomst staat de einddatum van de huurkoop.
 • Op de huurkoopovereenkomst staan de datums van alle betaaltermijnen.
 • Voor btw en rente krijgt u geen subsidie.

Financial lease

Kiest u voor financial lease? U krijgt dan subsidie over de complete aanschafwaarde als:

 • de leverancier compleet betaald is. Dit mag door de voorfinancier betaald zijn, en;
 • uw leaseovereenkomst uiterlijk 31 december 2028 stopt, en;
 • u juridisch eigenaar wordt van de investering. U wordt dit wanneer u gebruikmaakt van de koopoptie.

Kiest u voor financial lease, maar is de leverancier niet volledig betaald? U kunt dan subsidie krijgen over de leasetermijnen die u vóór het insturen van de vaststelling aan de leverancier betaald heeft. U moet dan aan dezelfde voorwaarden voldoen als bij huurkoop én juridisch eigenaar worden van de investering.

Tweedehands of nieuwkoop

Voor tweedehands machines en installaties krijgt u geen subsidie. U heeft alleen recht op subsidie als het om nieuwkoop gaat.

Vervangingsinvesteringen

U krijgt geen subsidie voor vervangingsinvesteringen. Investeert u in een verbetering of verduurzaming van een machine of installatie? Dan valt dat niet onder een vervangingsinvestering. U kunt dan wel subsidie krijgen.

Voorbeeld: U heeft een oude heftruck die op diesel rijdt en aan vervanging toe is. De nieuwe heftruck waarin u interesse heeft, is een elektrische heftruck. U kunt dan subsidie krijgen voor deze investering. Het is geen vervangingsinvestering omdat het om een duurzame machine gaat.

Redelijkheid van kosten

Alle kosten die u opgeeft, beoordelen wij op redelijkheid. We kijken of de kosten gelijk zijn aan prijzen van andere aanbieders op de markt. Stuur bij uw aanvraag bewijs mee als onderbouwing. Dit kan bijvoorbeeld een offerte of een taxatierapport zijn.

Zonder onderbouwing beoordelen wij uw aanvraag met ons eigen onderzoek. U ontvangt geen subsidie voor dat deel van de kosten dat we als niet redelijk beschouwen

Na uw aanvraag

Heeft u de subsidie aangevraagd, dan beoordelen wij uw aanvraag en ontvangt u binnen 22 weken een beslissing. Is de beslissing positief, dan kunt u de investering doen. Doet u dit al eerder, dan is dit op eigen risico.

Na uw aanvraag kunt u uw gegevens bekijken en beheren in Mijn dossier. Wilt u een wijziging doorvoeren in uw investering of project? Gaat u bijvoorbeeld een onderdeel niet uitvoeren? Dan moet u eerst een wijzigingsverzoek doen. Lees hoe u dit doet en wat u nog meer kunt verwachten op Na uw aanvraag.

Vaststelling aanvragen

Heeft u uw investering(en) afgerond? Dan kunt u vaststelling van uw subsidie aanvragen. Dit kan tot uiterlijk 2 jaar na de datum van de beslissing op uw aanvraag.

Hebben wij uw aanvraag voor de vaststelling ontvangen? Dan gaan we deze beoordelen. Wij hebben hier 13 weken de tijd voor. Keuren wij uw aanvraag voor de vaststelling goed? Dan krijgt u de subsidie binnen 6 weken na onze beslissing.

Provinciale verschillen

Elke provincie publiceert de regeling voor POP3 Jonge landbouwers en RVO voert deze uit. De provincies publiceren inhoudelijk dezelfde regeling. Alleen de openstellingsbesluiten verschillen per provincie. Hierin staat:

 • wanneer de subsidie opengaat;
 • welk subsidiebudget er beschikbaar is;
 • voor welke investeringen uit de lijst met investeringscategorieën de provincie subsidie geeft.

De provincie stelt 50% van het geld beschikbaar, de rest betaalt de Europese Unie. Een overzicht van de investeringen die u kunt doen voor de subsidie jonge landbouwers vindt u op de website van uw provincie.

Meer weten?

De subsidie POP3 jonge landbouwers gaat elk jaar open. Lees meer over de laatste openstelling op POP3 jonge landbouwers.

Vragen over POP3 Jonge landbouwers?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
 • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
 • Provincies (opdrachtgever)
Bent u tevreden over deze pagina?