Achtergrond Subsidieregeling Cyberweerbaarheid

Onze samenleving en economie zijn de afgelopen 20 jaar in recordtempo gedigitaliseerd. Dit biedt veel kansen, maar vraagt tegelijkertijd om maatregelen tegen de risico’s van cyberdreigingen.

Alleen wanneer de digitale veiligheid goed op orde is, kunnen bedrijven digitaliseringskansen optimaal benutten. Veel bedrijven weten echter nog onvoldoende hoe ze zich moeten wapenen tegen de cyberdreigingen die hen boven het hoofd hangen. Hierdoor zijn hun bedrijfsprocessen en waardevolle data kwetsbaar voor cybercriminelen.

Het doel van de regeling is om nieuwe netwerken te creëren waar leden kennis en kunde op het terrein van cyberweerbaarheid toepassen. In de netwerken ontstaan kant en klare best practices en blauwdrukken, die andere sectoren ook kunnen gebruiken.

Digital Trust Centre (DTC)

Eind 2017 is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid gestart met het programma ‘Digital Trust Centre’ (DTC). Het DTC heeft als missie bedrijven weerbaarder maken tegen cyberdreigingen en richt zich hierbij op 2 hoofdtaken:

  • bedrijven betrouwbare en onafhankelijke informatie verschaffen over digitale kwetsbaarheden en het geven van concreet handelingsadvies. Dit gebeurt onder andere via een digitaal platform.
  • het stimuleren van cybersecuritysamenwerkingsverbanden tussen bedrijven.

Beide taken moeten ertoe leiden dat bedrijven hun cybersecurity meer op orde krijgen en hun weerbaarheid tegen cyberdreigingen toeneemt.

Hoogwaardige expertise

Het DTC maakt voor een belangrijk deel gebruik van de hoogwaardige expertise van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC), dat onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie & Veiligheid valt. Sinds 2012 ondersteunt het NCSC bedrijven binnen de zogenoemde vitale infra¬structuur zoals banken, energie, water en telecom bij het verhogen van hun digitale weerbaarheid.
Het DTC maakt relevante actuele dreigingsinformatie van het NCSC en hun kennis over cybersecurity samenwerkingsverbanden toegankelijk voor ondernemingen in Nederland.

Diverse doelgroep

Het DTC heeft een zeer diverse doelgroep van 1,6 miljoen bedrijven; van zzp‘ers tot en met het grootbedrijf. Om die te bereiken werkt het DTC samen met het bedrijfsleven, kennispartners en andere overheden. Deze 1,6 miljoen bedrijven kennen grote verschillen in beveiligingskennis, -behoeften en beschikbare financiële middelen. Voor hen ontwikkelt het DTC in 2018:

  • Digitaal platform met actuele informatie en betrouwbare adviezen;
  • Subsidieregeling voor bedrijven die op cybersecurity terrein (willen) samenwerken.

Service menu right