Subsidiabele kosten Cyberweerbaarheid

Voor de volgende activiteiten kunt u subsidie aanvragen.

De subsidiabele kosten vindt u ook terug in de regelingstekst Cyberweerbaarheid.

  • Het vormen en in stand houden van een netwerk voor de versterking van niet-vitale ondernemingen, en het door derden laten uitvoeren van netwerkactiviteiten voor niet-vitale ondernemingen.
  • Het stimuleren van bewustwording van cyberweerbaarheid bij niet-vitale ondernemingen, waaronder ook informatievoorziening.
  • Het geven van inzicht in digitale kwetsbaarheden van niet-vitale ondernemingen.
  • Het verrichten van diensten voor niet-vitale ondernemingen om de cyberweerbaarheid van de desbetreffende ondernemingen te versterken.
  • Het op een andere manier versterken van de cyberweerbaarheid van niet-vitale ondernemingen.
 

Service menu right