Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

Wilt u met uw scheepswerf een schip bouwen of verbouwen en hierbij ervaring opdoen met het toepassen van duurzaamheid bevorderende innovaties? Maak gebruik van de Subsidie Duurzame Scheepsbouw. Zo kunt u technologieën testen om bijvoorbeeld CO₂-uitstoot te verminderen of (onderwater) geluidsproductie te verlagen.

Deze regeling gaat naar verwachting op 15 mei 2019 weer open voor aanvragen.

Budget

Het budget in 2019 is € 4.600.000. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager of groep waar deze toe behoort bedraagt € 1.250.000.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet een aanvraag in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het te (ver)bouwen schip is een binnenvaart of zeeschip met een brutogewicht boven de 100 ton of sleepboot met een vermogen van meer dan de 365 kW. Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking.
  • De overeenkomst van de bouw of verbouwing van het schip mag niet gesloten zijn op het moment van indiening, wel moet er zicht zijn op contractsluiting via een intentieverklaring.

Afgezien van bovenstaande, toetsen de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en een externe adviescommissie de aanvragen om te bepalen of het project voldoet aan de voorwaarden voor de regeling.

Aanvragen

U kunt de subsidie vanaf 15 mei 2019 9.00 uur (openstelling onder voorbehoud) aanvragen.
Na uw aanvraag ontvangt u binnen 13 weken bericht over de subsidie. Het is mogelijk dat RVO.nl u nog aanvullende vragen stelt over uw aanvraag.

Aanvraagproces

Houd deze pagina in de gaten voor instructies over het aanvraagproces. Bij uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Deze vindt u op mijn.rvo.nl.

Wet- en regelgeving

Publicatie van de subsidieregeling 2019 in de Staatscourant volgt naar verwachting medio april 2019.

Raadpleeg eerdere publicaties over deze regeling:

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw 2018 in de Staatscourant
Publicatie Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw 2017 in de Staatscourant
Regeling Nationale EZ-subsidies: algemene bepalingen
Regeling openstelling EZ-subsidies 2017
Kaderwet EZ-subsidies

Service menu right