Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

De Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS) is bedoeld voor scheepswerven die een scheepsbouwinnovatieproject willen uitvoeren dat een bijdrage levert aan duurzame ontwikkeling.

Budget

Het budget in 2018 is € 5.600.000. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager of groep waar deze toe behoort bedraagt € 1.250.000.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen moet een aanvraag in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het te (ver)bouwen schip is een binnenvaart of zeeschip met een brutogewicht boven de 100 ton of sleepboot met een vermogen van meer dan de 365 kW. Vissersvaartuigen komen niet in aanmerking.
 • De overeenkomst van de bouw of verbouwing van het schip mag niet gesloten zijn op het moment van indiening, wel moet er zicht zijn op contractsluiting.

Afgezien van bovenstaande, toetsen RVO.nl en een externe adviescommissie de aanvragen om te bepalen of het project voldoet aan de voorwaarden voor de regeling.

Aanvragen

U kon de subsidie van 4 juni (9.00 uur) tot 14 september 2018 (23.59 uur) aanvragen.

Na uw aanvraag ontvangt u binnen 13 weken bericht over de subsidie. Het is mogelijk dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) u nog aanvullende vragen stelt over uw aanvraag.

Aanvraagproces

Houd deze pagina in de gaten voor instructies over het aanvraagproces.
Bij uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee. Deze vindt u op mijn.rvo.nl.

 1. Projectplan.
  In het projectplan omschrijft u de volgende onderdelen:
  Gegevens project: Naam schip, type schip/ constructie, bruto tonnage, vermogen.
  Doel van het project en motivatie van het innovatieve deel van het project.
  Lijst met innovatieve componenten, betrokken partijen, innovatieve waarde t.o.v. referentiesituatie, beschrijving risico en evt. gevolgen.
  Projectplanning: gebruik hiervoor het model projectplan
 2. Projectbegroting
  Gebruik hiervoor het model projectbegroting.
 3. Verklaring intentie tot uitvoering
  Voeg de intentieverklaring tot uitvoering toe tussen de scheepswerf en de opdrachtgever.
 4. Verklaring stimulerend effect grote onderneming (alleen van toepassing bij indiening door grote ondernemingen)
  Voeg een verklaring toe waaruit blijkt dat de subsidie zal leiden tot:
  a. een wezenlijke toename van de reikwijdte van het scheepsbouwinnovatieproject;
  b. een wezenlijke toename van de totale uitgaven van de ondernemer voor het scheepsbouwinnovatieproject als gevolg van de subsidie, of
  c. een wezenlijke toename van de snelheid waarmee het scheepsbouwinnovatieproject wordt voltooid.

Presentaties informatiebijeenkomsten

In april 2018 waren er informatiebijeenkomsten voor de SDS-regeling. Bekijk de Powerpointpresentatie van de Netherlands Maritime Technology en de presentatie van RVO.nl.

Service menu right