Service menu right

Maatregellijst Energieadvies Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Er is een onderscheid aan subsidiemogelijkheden voor nieuwbouw en renovatie van bestaande bouw. Bij nieuwbouw van de sportaccommodatie komen niet alle maatregelen in aanmerking voor subsidie. Dit omdat nieuwbouw al aan wettelijke eisen moet voldoen met betrekking tot energiebesparing en duurzaamheid.
 
Indien u deels nieuw gaat bouwen en deels gaat renoveren dan komen sommige maatregelen wellicht alleen in aanmerking voor subsidie wat betreft het te renoveren gedeelte van de sportaccommodatie. Dit dient u ook aan te kunnen tonen.
 
In de onderstaande tabel kunt u zien welke maatregelen voor nieuwbouw en/of renovatie in aanmerking komen.
 

Maatregel

Renovatie

Nieuwbouw

Sportveldverlichting
Buitenverlichting
Binnenverlichting
-
Warmteterugwinning
-
Warmtepomp
-
Direct gasgestookte condenserende boiler
Direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel
Warmtepompboiler
Warmteterugwinning uit douchewater
Vervangen glas (incl. aanpassen kozijn)
-
Isolatie wand, vloer en/of dak
-
Zonnecollectorsysteem
Zonnepanelen
Biomassaketel
 

1

Verlichting

 
1.1
Sportveldverlichting
Bestemd voor: sportveldverlichting,
en bestaande uit: LED armaturen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 90 lm/W, gemeten conform LM-79-08, met een voorziening voor dynamische lichtschakeling (per armatuur of mast te schakelen, en een regelbare lichtopbrengst), (eventueel) mast en (eventueel) schakelmateriaal.
 
1.2
Buitenverlichting
Bestemd voor: buitenverlichting, niet zijnde reclameverlichting of sportveldverlichting, en bestaande uit:
a. T5-armaturen voorzien van een optiek, (eventueel) mast en (eventueel) schakelmateriaal, of;
b. LED-armaturen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 90 lm/W, gemeten conform LM-79-08, (eventueel) mast en (eventueel) schakelmateriaal.
1.3
Binnenverlichting
Bestemd voor: vervangen van bestaande binnenverlichting, en bestaande uit:
a. T5-armaturen voorzien van een optiek, of;
b. LED-armaturen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 90 lm/W, gemeten conform LM-79-08.
 
 
 

2

Ventilatie en verwarming

 
2.1
Warmteterugwinning
Bestemd voor: het koelen of verwarmen van bestaande sportaccommodaties door het benutten van koude of warmte in de afzuiglucht,
en bestaande uit: warmtewisselaar, (eventueel) luchtbehandelingskast en (eventueel) kanalen.
2.2
Warmtepomp
Bestemd voor: het verwarmen van bestaande sportaccommodaties, en bestaande uit: een warmtepomp, (eventueel) bronsysteem.
 
Toelichting:
Als de installatie altijd geregeld wordt op basis van koelvraag is het geen warmtepomp en komt de installatie niet in aanmerking
 
 
 

3

Tapwater

 
3.1
Direct gasgestookte condenserende boiler
Bestemd voor: de productie van warm tapwater, en bestaande uit: condenserende warm tapwaterboiler, die gemeten is conform NEN-EN 89:1999/A3:2006 en waarbij het rendement ten minste 100% op onderwaarde bedraagt.
3.2
Direct gasgestookt condenserend warmwaterdoorstroomtoestel
Bestemd voor: de productie van warm tapwater, en bestaande uit: condenserend warmwaterdoorstroomtoestel, dat gemeten is conform NEN-EN 26:1998/A3:2006 en waarbij het rendement ten minste 100% op onderwaarde bedraagt.
3.3
Warmtepompboiler
Bestemd voor: het nuttig aanwenden van warmte voor de verwarming van tapwater, en bestaande uit: een elektrisch gedreven warmtepompboiler.
3.4
Warmteterugwinning uit douchewater
Bestemd voor: het terugwinnen van warmte uit (douche)water, en bestaande uit: warmtewisselaar die is aangesloten op de douchewaterafvoer of douchebak met geïntegreerde douchewaterwarmtewisselaar.
 
 
 

 

4

 

Bouwkundig

 
4.1
Vervangen glas (incl. aanpassen kozijn)
Bestemd voor: vervanging van beglazing in buitengevel- of dakconstructies van bestaande sportaccommodaties, en bestaande uit: meervoudig glas met een warmtewerende coating en/of gasgevulde spouw met een warmtedoorlatingscoëfficiënt van maximaal 1,1 W/m2.K gemeten conform NEN-EN 673:2011, (eventueel) kozijn.
4.2
Isolatie wand, vloer en/of dak
Bestemd voor: de verbetering van de isolatie van bestaande vloeren, daken, plafonds of wanden van ruimten, en bestaande uit: isolatiemateriaal waarbij de warmteweerstand R = Σ(Rm) = Σ(d/λ) ten minste 2,5 m2.K/W bedraagt.
 
 
 

5

Duurzame energieopwekking

 
5.1
Zonnecollectorsysteem
Bestemd voor: het verwarmen van water of lucht,
en bestaande uit: een zonnecollector, (eventueel) restwarmteopslagvat.
5.2
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking
Bestemd voor: het opwekken van elektrische energie uit zonlicht met behulp van zonnecellen, en bestaande uit: panelen met fotovoltaïsche zonnecellen, (eventueel) stroom/spanningsomvormer, (eventueel) aansluiting het elektriciteitsnet.
 
Bent u van plan voor uw zon-PV-installatie SDE+ aan te vragen? Lees eerst de Veelgestelde vragen en de SDE+ voorwaarden.
5.3
Biomassaketel
Bestemd voor: het verwarmen van sportaccommodaties en/of de productie van warm tapwater door verbranding van biomassa,
en bestaande uit: een ketel of kachel met een warmterendement dat ten minste 80% bedraagt, (eventueel) restwarmteopslagvat

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *