Wet-en regelgeving ETS

Wet- en regelgeving ETS

  • Staatscourant nr. 68004, 07-12-2018 Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 december 2018, nr. WJZ / 18284354, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZK-subsidie-instrumenten en LNV-subsidie-instrumenten
  • Staatscourant nr. 14209, 13-03-2018 Regeling van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 8 maart 2018, nr. WJZ/18026207, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZK- en LNV-subsidies 2018 in verband met de openstelling van de subsidiemodules inzake Topsector energieprojecten en enkele wijzigingen ervan
  • Staatscourant nr. 10693, 22-02-2017 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 22 februari 2017, nr. WJZ/16184159, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de verlenging van de subsidiemodules van de Topsector energieprojecten en Indirecte emissiekosten ETS en openstelling van de subsidiemodule Indirecte emissiekosten ETS
  • Staatscourant nr. 44610,  01-12-2015 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 1 december 2015, nr. WJZ / 15157287, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidie-instrumenten (Regeling openstelling EZ-subsidies 2016)
  • Staatscourant nr. 36670, 16-12-2014 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ/14198913, tot vaststelling van de subsidieplafonds en termijnen van openstelling van EZ-subsidie-instrumenten (Regeling openstelling EZ-subsidies 2015)
  • Staatscourant nr. 33937  20-11-2014 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 november 2014, nr. WJZ/14171673, houdende wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met wijziging van de subsidieregeling voor ETS-ondernemingen
  • Regeling nationale EZ subsidies Regeling van de Minister van Economische Zaken, 11-07-2014, nr. WJZ / 13125043
  • Staatscourant nr. 29895 Regeling van de minister van Economische Zaken, 17-10-2013, nr. WJZ / 13047307
  • Staatsblad nr. 499 Kaderbesluit EZ-subsidies (09-12-2008)
  • Staatscourant nr. 34196 Tijdelijke regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2014

Service menu right