Subsidieregeling Maritieme Innovatie (SMI)

Meer artikelen
Maritiem Innovatie Programma (MIP)

Met de Subsidieregeling Maritieme Innovatie (SMI) stimuleerde het ministerie van Infrastructuur en Milieu veilig en duurzaam transport over zee.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voerde deze regeling uit in opdracht van dit ministerie.

Projecten die gericht zijn op ontwikkeling van kennis of innovatie kwamen voor subsidie in aanmerking. Zeescheepvaartondernemingen konden zo bijdragen aan duurzame zeevaart.

Voor wie

Deze regeling was bestemd voor zeescheepvaartondernemingen die wilden investeren in veilig en duurzaam transport over zee.

Indieningstermijn

De regeling is gesloten.

Voortgangsrapportage

Heeft u een subsidieproject in beheer? Dan moet u halfjaarlijks een inhoudelijke en financiële voortgangsrapportage indienen.

Vaststelling aanvragen

Is subsidie toegewezen, dan kunt u nog vaststelling aanvragen.

Service menu right