Subsidieregeling verwijderen asbestdaken

Wilt u uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.

Budget

Wilt u uw asbestdak(en) verwijderen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling. Het totale beschikbare budget voor de regeling is € 75 miljoen voor de periode 2016 tot en met 2019, of tot het totale beschikbare budget aan subsidie is uitgeput. 

Uitputting van het totaal budget € 75 miljoen gaat snel

De uitputting van het totale budget verloopt op dit moment erg snel. Het totaal beschikbare budget van € 75 miljoen kan daardoor eind 2018 zijn uitgeput. Na uitputting van het totale budget zal er geen nieuw budget meer bijkomen. dit betekent op=op! Dien daarom na de sanering van het asbestdak zo spoedig mogelijk uw subsidieaanvraag in!

Budgetclaim per 21 oktober 2018
 

Totaal budget Budgetclaim t/m 16 oktober 2018Restant budget
€ 75 miljoen€ 73,3 miljoen€ 1,7 miljoen

Aan vermelde cijfers kunnen geen rechten worden ontleend.

Indieningstermijn

Let op! Dien altijd uw aanvraag tijdig in! Zorg dat u uiterlijk 6 maanden na de uitvoering van de verwijdering van het asbestdak de subsidieaanvraag indient! Deze indieningstermijn gaat in vanaf de inspectiedatum die is opgenomen op het vrijgavecertificaat van de sanering van het asbestdak.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. Let op: Dakbeschot of andere asbesthoudende toepassingen komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Voorwaarden

Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden kunnen subsidie aanvragen. Bekijk de voorwaarden voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken.

Aanvragen

Subsidie aanvragen is mogelijk per 4 januari 2016 tot 31 december 2019 17.00 uur. U vraagt de subsidie aan via mijn.rvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig.

Veelgestelde vragen

Vragen over Subsidieregeling verwijderen asbestdaken? Bekijk de Veelgestelde vragen.

Achtergrond

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016 tot en met 2019. Waarom? Asbestdaken verweren in de buitenlucht. Daardoor komen er asbestvezels vrij in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Dit verbod betekent dat eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbestdak moeten laten verwijderen.

Ook is het af te raden om zonnepanelen op asbestdaken te plaatsen. Ze moeten namelijk uiteindelijk samen met het asbestdak verwijderd worden. Dit zorgt voor extra kosten.

Service menu right